O B A V J E Š T E NJ E – Posjeta nformativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Sarajevu, 26. 03. 2019.

  Obavještavaju se studenti IV godine da je za utorak, 26. 03. 2019. godine, planirana posjeta Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Sarajevu. Posjeta će se realizovati nakon održanih predavanja iz nastavnog predmeta Penologija. Posjeta Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Sarajevu će se evidentirati kao prisustvo […]