Penologija, prvi parcijalni ispit za V i DL studente – link

Poštovane kolegice i kolege, Prvom parcijalnom ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUOFJHUlJKNjZaVFpCNzJUNVhaMUswTkNPUC4u Početak ispita: 18:30 Završetak ispita: 19:00 Prvom parcijalnom ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Rezultati ispita bit će objavljeni naknadno.

Penologija, Prvi parcijalni ispit za redovne i redovnosamofinansirajuće studente – link

Poštovane kolegice i kolege, Prvom parcijalnom ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUMjA4VElTQk5KRzJaSVJQT1ZMOUZWVFo1Vy4u   Početak ispita: 14:00 Završetak ispita: 14:30 Prvom parcijalnom ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Rezultati ispita bit će objavljeni naknadno.

Penologija, objavještenje o parcijalnom ispitu – svi statusi

Prvi parcijalni ispit, kao što je ranije objavljeno i usaglašeno sa nastavnim aktivnostima studenata IV godine, za sve statuse, održat će se u petak, 29. maja 2020. godine prema sljedećem rasporedu: za redovne i redovne samofinansirajuće u vremenu od 14:00 do 14:25 za vanredne i DL u vremenu od 18:30 do 18:55 Parcijalni ispit će […]

Penologija: online vježbe i predavanja – 26.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu se nalazi power prezentacija “Virtuelni obilazak ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini”. Prezentacija sadrži linkove, kao i kratke komentare, koji upućuju na audio-vizuelni sadržaj relevantan za ovu temu. Virtualni prikaz stanja izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini online nastava i vježbe za 26.5.2020. (preuzmi)   

Penologija: odbrane seminarskih radova – 26.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu su prezentacije dva seminarska rada: “Privatni zatvori”, kolege Tarika Mahmutovića; “Zatvorski sistem BiH”, kolegice Ine Krasnić. Prezentacija kolege Adnana Muratovića “Penološki sistem na Golom otoku” će biti postavljena naknadno radi tehničkih problema sa formatom prezentacije. Privatni zatvori (preuzmi)  Zatvorski sistem BiH (preuzmi)        

Obavještenje u vezi održavanja parcijalnog ispita

U skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta u Sarajevu, od 14.5.2020. godine, br. 01-742/20.  na predmetu Penologija će se održati online prvi parcijalni ispit u petak, 29.5.2020. u 14 sati za redovne i redovne samofinansirajuće studente i u 18:30 sati za vanredne i dl studente. O svim dodatnim informacijama, vezano za održavanje online ispita, studenti […]

Online predavanja: vanredni i DL studenti

Poštovane kolegice i kolege, Iako su prema Izvedbenom planu i programu naši časovi predavanja završeni, zbog kompletne situacije i postojećih okolnosti postaviću vam još nekoliko prezentacija i jedan tekst, kako bi vam se pripremanje ispita olakšalo. Pored toga postaviću vam i kontrolna pitanja koja se odnose na cjelokupnu ispitnu materiju iz ovog predmeta. Posebno izdvajam […]