APPIV / Novi ispitni termin

Budući da se u petak, 19.04. na Pravnom fakultetu u Sarajevu neće izvoditi ispitne i nastavne aktivnosti, termin ispita iz nastavnog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijske svojine se pomijera na 23.04. u 16:30 h.   Sarajevo, 17.04.2019. godine      Prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević

OPIV / Obavijest

Obavještavaju se studneti IV godine I ciklusa studija, da će se ispit iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva predviđen za petak 22.02.2019. godine održati u sali I godine sa početkom u 17.00h.   Sarajevo, 18.02.2019. godine       Prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević

OPIV / Obavještenje

Obavještavaju se studenti IV godine I ciklusa studija, ukoliko nisu obavili upis ocjena iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva u predviđenom terminu za I ispitni rok, to mogu učiniti u terminu upisa ocjena za II (popravni) ispitni rok. Sarajevo, 30.01.2019. godine        Prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević