OPIV / VAŽNO OBAVJEŠTENJE

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da stečenu beneficiju „Pravo jednokratnog pristupa“ iz nastavnog predmeta Osnovi prava intektualnog vlasništva akademske 2017/18 godine mogu iskoristiti samo do kraja akademske godine. Studenti koji su „uslovno“ položili parcijalni test mogu pristupiti završnom pismenom ispitu koji se sastoji od […]

APPIV / Pomjeranje II termina ispita

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da se ispit iz nastavnog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva pomjera sa 19.09. na 21.09. u 16h. Sarajevo, 04. Septembar 2018.        Doc.Dr.Iur. Iza Razija Mešević

OPIV / Pomjeranje II termina ispita

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da se ispit iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva pomjera sa 19.09. na 21.09. u 17h. Sarajevo, 04. Septembar 2018.                  Doc.Dr.Iur. Iza Razija Mešević

APPIV / Pomjeranje termina ispita

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da se ispit iz nastavnog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva pomjera sa 06.09. na 08.09. u 10:00h. Sarajevo, 1. Septembar 2018.          Doc. Dr. Iur. Iza Razija Mešević

OPIV / Pomjeranje termina ispita

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da se ispit iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva pomjera sa 06.09. na 08.09. u 08:30h. Sarajevo, 1. Septembar 2018.        Doc. Dr. Iur. Iza Razija Mešević

OPIV / KONSULTACIJE – SEPTEMBAR

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJEŠTENJE OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA Obavještavaju se studenti IV godine studija da će se vanredne konsultacije iz nastavnog predemta Osnovi prava intelektualnog vlasništva održati u ponedjeljak 03.09. u 16:30h u sali IV godine. Sarajevo, 20. Juli 2018.                           […]