Međunarodno privatno pravo I – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

Poštovane kolege i kolegice, Predavanja na nastavnom predmetu Međunarodno privatno pravo I realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fa4519f6e2a45da81d986779154a02c%40thread.tacv2/conversations?groupId=861c41af-471d-4c09-9ed1-216544694669&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne studente […]

Međunarodno privatno pravo II, ispit za vanredne i DL studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 18.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUNkhNM1JYTklBMjQ4NEZZQUpXUlA5QVpWNC4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 18.00h:   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUQ0NTTThRNE9BNlU2NUJUOE5VN1E4UTUxVi4u    Početak […]

Međunarodno privatno pravo II, ispit za redovne i redovne-samofinansirajuće studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 16.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUQVlWME81Q01DTFlSQlQzTTA5RkpYOVM1Ti4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 16.00h: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUQzRPWjdHVExFSFFBWkw2STBETUFMWVZLNC4u    Početak ispita: 16:00 […]

Međunarodno privatno pravo I, ispit za vanredne i DL studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 18.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUNzhDVThBVkZBVVA2QlNPOTJVVUVPV09HTC4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 18.00h:   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUMlBRM0QxU01LVlVKMDExNkYzMFc3Rkg2US4u    Početak […]

Međunarodno privatno pravo I, ispit za redovne i redovne-samofinansirajuće studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 16.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUMlJBRlhHVklBQU45SE85UFdaME0xT0JYSC4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 16.00h:   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUNTZSRDQzMkM2QllaQTFMWUpRVEFJQzJNRy4u    Početak ispita: […]