Građansko procesno pravo I – Informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2020./21. godini

Poštovani studenti, poštovane studentice, U nastavku možete preuzeti sljedeće dokumente: a) Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata – struktura bodova i bodovni kriteriji (preuzmi pdf) b) Literatura za pripremanje ispita (preuzmi pdf) c) Izvedbeni plan za predavanja i vježbe – redovni i redovni samofinansirajući studenti (preuzmi pdf) d) Izvedbeni plan za predavanja i vježbe […]

Građansko procesno pravo I – Link za pristup Microsoft Teams grupama za predavanja i vježbe u akademskoj 2020./21 godini

Poštovani studenti, poštovane studentice, Svi oblici nastave na predmetu Građansko procesno pravo I u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f7becc304ec4f768a4cd4459034b50b%40thread.tacv2/conversations?groupId=d899ca42-9663-4382-974b-d5ffd10377e1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu […]

Rezultati ispita iz predmeta Građansko procesno pravo I za studente koji studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja – dodatni ispitni termin u drugom terminu septembarskog ispitnog roka 5. 10. 2020. godine

Poštovani studenti i poštovane studentice, u nastavku možete preuzeti rezultate ispita iz predmeta Građansko procesno pravo I održanog 5. 10. 2020. godine: Rezultati ispita iz predmeta Građansko procesno pravo I – 5. 10. 2020 S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović

Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo I – dodatni ispitni termin u drugom terminu septembarskog ispitnog roka

Poštovani studenti, poštovane studentice, U skladu sa prethodno postavljenim obavještenjem o održavanju ispita iz predmeta Građansko procesno pravo I u dodatnom ispitnom terminu (5. 10. 2020. godine) u nastavku je word dokument sa ispitnim pitanjima: Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo I – 5. 10. 2020. godine U slučaju postojanja potrebe za dodatnim pitanjima u […]

Građansko procesno pravo I – obavještenje o dodatnom ispitnom terminu u drugom terminu septembarskog ispitnog roka

Poštovani studenti, poštovane studentice, u nastavku je obavještenje o  ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo I u dodatnom terminu (ponedjeljak 5. 10. 2020. godine) za studente koji studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja: GPP I – Obavještenje o dodatnom ispitnom terminu Predlažemo vam da pogledate obavještenje sa dužnom pažnjom, naročito vodeći računa o terminu u kojem će […]

Rezultati ispita iz predmeta Građansko procesno pravo II za studente koji studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja – popravni termin septembarskog ispitnog roka 28. 9. 2020. godine

Poštovani studenti i poštovane studentice, u nastavku možete preuzeti rezultate ispita iz predmeta Građansko procesno pravo II održanog 28. 9. 2020. godine: Rezultati ispita iz predmeta Građansko procesno pravo II 28. 9. 2020. S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović

Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo II za studente koji studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja – popravni termin septembarskog ispitnog roka 28. 9. 2020. godine

Poštovani studenti i poštovane studentice, u nastavku je link za pristup online ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo II u popravnom  terminu septembarskog ispitnog roka (28. 9. 2020. godine) za studente_ice koji studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5g6amHqFu49EqeUoCHYRup1UM0czMTlIUFdCNUNVNDU5WDQxNEhKUUhXTi4u Trajanje ispita je vremenski ograničeno. Link za pristup ispitu će biti otvoren tačno u 18:00h. Vrijeme predviđeno […]

Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo za studente koji studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (stari sistem) – popravni termin septembarskog ispitnog roka 28. 9. 2020. godine

Poštovani studenti i poštovane studentice, u nastavku je link za pristup online ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo u popravnom  terminu septembarskog ispitnog roka (28. 9. 2020. godine) za studente_ice koji studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (stari sistem): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5g6amHqFu49EqeUoCHYRup1UQkVITEpMVkpMUTAySFZDTDlQVU5LTUJZTy4u Trajanje ispita je vremenski ograničeno. Link za pristup ispitu će biti otvoren tačno u 17:00h. Vrijeme […]