Obavijest o pravnoj klinici “Izbjegličko pravo i pravo azila”

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa partnerskim organizacijama UNHCR-om Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Vašim pravima BiH i ove godine organizuje pravnu kliniku pod nazivom “Izbjegličko pravo i pravo azila” Pravo prijave na pravnu kliniku imaju studenti i studentice IV godine studija, kao i II ciklusa studija. Pravna klinika će se organizovati od […]