Teme i upute za pisanje eseja iz predmeta Filozofija prava – I ciklus – IV godina

Teme i tehničke upute za pisanje eseja iz predmeta Filozofija prava za akademsku 2019/20. godinu. Teme za pisanje eseja (Preuzmi PDF) Tehničke upute za pisanje eseja (Preuzmi PDF)   Teme se mogu prijaviti putem e-maila na adresu d.banovic@pfsa.unsa.ba, u terminu kabinetskih konsultacija ili u okviru termina vježbi.  Krajanji rok za prijavu tema je 18.10.2019. godine. […]