Prijava za Microsoft Teams grupe po statusima za predmet Socijalno pravo

Obavještavaju se studenti/ice VI semestra šk. 2019/2020 na predmetu Socijalno pravo da se mogu prijaviti sa svojom fakultettskom emeil adresom na Teams grupe prema statusima kako slijedi: Redovni:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef487f60ee294a78876088e847b566e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=1dbf94b6-c549-497e-a072-a53d179d06d9&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Redovni samofinansirajući: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9390cb3a89444578ba40ef2019d21466%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e5272a0-c9d6-4897-9f85-2acd6cf07927&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Vanredni:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a929fecd1e991441fa66860c1acfd9223%40thread.tacv2/conversations?groupId=de469325-7282-4dd4-b2ce-48fc6b091fb0&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 DL: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acec35f89b9594f22a067f2154d32dec1%40thread.tacv2/conversations?groupId=37a41ef0-baba-49ee-8257-dc18f49887a1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6