Socijalno pravo- polaganje ispita u popravnom roku za studente koji dana 03. 07. 2018. godine polažu još jedan ispit

Naknadni termin za studente koji su uredno prijavili ispit iz Socijalnog prava za utorak- 03. 07. 2018. godine, a istog dana polažu: Građansko procesno pravo II ili Pravo privrednog sistema je petak: 06. 07. 2018. godine u 10:00 sati, kabinet 216. Studenti koji su u istom danu opterećeni polaganjem dva ispita na naprijed naznačeni način, […]

Socijalno pravo -ispit zakazan za 19.06.2018.godine

Naknadni termin za studente_ice koji su uredno prijavili ispit iz Socijalnog prava za utorak: 19. 06. 2018. godine, a 19. 06. 2018. godine su polagali Građansko procesno pravo II je petak: 22.06.2018. godine u 10:00 sati, kabinet 216.

Socijalno pravo

Raspored polaganja ispita iz Socijalnog prava u redovnom ispitnom roku akad. 2017/2018(preuzmi)

Socijalno pravo

Rezultati završne evaluacije znanja iz Socijalnog prava sa konačnim ocjenama(preuzmi)

Socijalno pravo

Socijalna zaštita(preuzmi) Socijalno pravo-vjezbe: Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata(preuzmi)

Socijalno pravo

Zakon o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i porodice sa djecom(preuzmi)