RADNO PRAVO – TEST III: RADNO PROCESNO PRAVO

Uvažene kolegice i kolege, u skladu sa izvedbenim planom na Radnom pravu,Test III zakazan je za utorak 19. 01. 2021. godine u 10:00 sati za redovne i redovno-samofinasirajuće te u 17:00 sati za vanredni i DL studij. Student-ica ostvaruje pravo izlaska na Test III ako je na parcijalnom ispitu i Testu II ostvario/la ukupno najmanje […]

Radno pravo – rezultati Testa II: Individualno radno pravo

Uvažene kolegice i kolege, Rezultati Testa II : Individualno radno pravo, rađenog 05.01.2021.godine  –  oglašeni su 11. 01. 2021. godine u okviru  Microsoft Teams grupa Radno pravo -ispitne aktivnosti u  „FILES“, i to: “Radno pravo R – ispitne aktivnosti – 2020 – 2021” GRUPA R “Radno pravo RS – ispitne aktivnosti – 2020 – 2021” GRUPA […]

Radno pravo-TEST II – vanredni i DL studij

Uvažene kolegice i kolege, U skladu sa izvedbenim planom na Radnom pravu za vanredni i DL studij  Test II je zakazan za utorak 05. 01. 2021. godine u 17: 00 sati. Student-ica ostvaruje pravo izlaska na Test II ako je na parcijalnom isitu ostvario/la najmanje 16 bodova odnosno prolaznu ocjenu (6). Svi studenti u MT grupi: Radno […]

Radno pravo-TEST II za redovni i redovnosamofinansirajući studij

Uvažene kolegice i kolege, U skladu sa izvedbenim planom na Radnom pravu, Test II je zakazan za utorak 05. 01. 2021. godine u 10:00 sati. Student-ica ostvaruje pravo izlaska na Test II ako je na parcijalnom ispitu ostvario/la najmanje 16 bodova odnosno prolaznu ocjenu (6). Svi studenti u MT grupi: a) Radno pravo R – […]

RADNO PRAVO – DOPUNA I IZMJENA IZVEDBENOG PLANA – VAŽNO !!!

Uvažene kolegice i kolege, Na osnovu Oduke Nastavno-naučnog vijeća o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Pravnog fakulteta u Sarajevu za studijsku 2020/ 2021.godinu od 09.12.2020.godine, došlo je do dopune i izmjene  u izvedbenom planu na predmetu Radno pravo. I Dopunjeni i izmjenjeni izvedbeni plan rada na predavanjima i vježbama za redovne i redovno samofinansirajuće studente/ice […]

RADNO PRAVO- REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA- GRUPA III

  Uvažene kolegice i kolege, REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ RADNOG PRAVA ZA VANREDNE I DL STUDENTE rađenog 01. 12. 2020. godine – OGLAŠENI SU U OKVIRU Microsoft Teams grupe “Radno pravo V + DL – ispitne aktivnosti – 2020 – 2021” (vanredni i DL studenti/ice)- III GRUPA U AKTUELNIM MATERIJALIMA Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić Prof. […]

RADNO PRAVO- REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA- GRUPA II

Uvažene kolegice i kolege, REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ RADNOG PRAVA ZA REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE rađenog 24. 11. 2020. godine – OGLAŠENI SU U OKVIRU Microsoft Teams grupe “Radno pravo RS- ispitne aktivnosti – 2020- 2021” (redovni samofinansirajući studenti/ice)- II GRUPA U AKTUELNIM MATERIJALIMA Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić Prof. dr. Mehmed Hadžić

RADNO PRAVO-REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA -GRUPA I

Uvažene kolegice i kolege, REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ RADNOG PRAVA ZA REDOVNE STUDENTE  rađenog 24. 11. 2020. godine – OGLAŠENI SU U OKVIRU  Microsoft Teams grupe  “Radno pravo R – ispitne aktivnosti – 2020 – 2021” (redovni studenti/ice)- I GRUPA u AKTUELNIM MATERIJALIMA. prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić prof. dr Mehmed Hadžić  

Radno pravo – parcijalni ispit za vanredne i DL studente/ice u akad. 2020/2021.godini-VAŽNO!!!

I Vanredni i DL studenti/ice koji žele pristupiti parcijalnom ispitu na predmetu Radno pravo koji će se održati u utorak 01.12 .2020.godine od 18:30 sati obavezni su izvršiti prijavu pristupa parcijalnom ispitu sa svojom fakultetskom e-mail adresom na  Microsoft Teams grupu : Radno pravo V+ DL – ispitne aktivnosti-2020/2021  putem  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acfdca1dada1843d79ffc65099c298b06%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7a1f51c-2b78-414f-9ed4-c5c463b63dcc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Prijave pristupa parcijalnom […]