Socijalno pravo

Rezultati završne evaluacije znanja iz Socijalnog prava sa konačnim ocjenama za redovne studente u akad, 2018/2019. godini(preuzmi)

Socijalno pravo

Ostvarivanje, korištenje i zaštita prava u socijalno-pravnim odnosima(preuzmi)

Socijalno pravo

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM(preuzmi)