Konsultacije tokom zimskog semestra akad. 2020/2021 godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića

Poštovane kolegice i kolege, Konsultacije u toku zimskog semestra akad. 2020/2021 godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića organizuju se putem e-maila i putem Microsoft Teams grupe: Konsultacije. Online konsultacije iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića održavaju se: ponedjeljkom od 14:00-17:00 […]

Konsultacije tokom zimskog semestra akad. 2020/2021.godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr Jasminke Gradaščević-Sijerčićić

Drage kolegice i kolege, Konsultacije u toku zimskog semestra akad. 2020/2021.godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr Jasminke Gradaščević – Sijerčić organiziraju se putem e-maila i putem Microsoft Teams grupe: Konsultacije. Konsultacije su dio nastavnog rada sa studentima, na kojima akademsko osoblje zainteresiranim studentima daje upute za sve oblike nastave. […]

RADNO PRAVO-informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti u V semestru akad. 2020/2021. godine

Uvažene kolegice i kolege, Informacije o ciljevima,sadržaju i metodama realizacije nastave iz nastavnog predmeta Radno pravo kao i metode i kriteriji praćenja studenskog rada,provjerama znanja i ocjenjivanju – postavljene su u okviru Microsofts Temas grupa Radno pravo 2020-2021 :  (1) RADNO PRAVO R+RS 2020-2021 i  (2) RADNO PRAVO DL+V 2020-2021 u “Files”.

RADNO PRAVO-LINKOVI ZA PRISTUP MICROSOFT TEAMS GRUPAMA ZA PREDAVANJA I VJEŽBE U AKAD.2020/2021.GODINI-VAŽNO !!!

Drage kolegice i kolege, uvažene studentice i studenti, Nastavne aktivnosti (predavanja/vježbe)  na predmetu Radno pravo  u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima i vježbama na Radnom pravu neophodno je da se putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. […]