Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti iz Socijalnog prava u akad. 2018/2019. godini

1.Izvedbeni plan a) redovni studenti – predavanja(preuzmi) b) redovni studenti – vježbe(preuzmi) c) vanredni i DL studenti(preuzmi) 2.  Način vrednovanja i ocjenjivanja rada redovnih studenata(preuzmi) 3.  Način vrednovanja i ocjenjivanja rada vanrednih i DL studenata(preuzmi) 4.  Upute za esej(preuzmi) 5. Literatura(preuzmi) 6. Termini kabinetskih konsultacija(preuzmi)

Radno pravo

1.Vrste radnih odnosa(preuzmi) 2.Radno vrijeme,odmori i odsustva(preuzmi) 3.Ostvarivanje i zaštita prava iz radnog odnosa(preuzmi)

Radno pravo

Prestanak radnog odnosa u općem sistemu radnih odnosa(preuzmi)

Radno pravo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu(preuzmi) Pravo na plaću(preuzmi) Konvencija MoR-a broj 131(preuzmi)