Osnovi prava Evropske unije – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

Poštovani/e, Predavanja na nastavnom predmetu Osnovi prava Evropske unije realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92333589cb8c481c9e7877f2ea28e7fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb791611-e2bc-4389-af42-a1b2e13f1455&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Link za pristup timu za vanredne studente i DL […]

Osnovi prava Evropske unije – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-vježbe

Poštovani/e, Vježbe na nastavnom predmetu Osnovi prava Evropske unije realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali vježbama, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente (grupa A-K po početnom slovu prezimena studenta): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add8f586b4c3d4e06889ca769b339e88a%40thread.tacv2/conversations?groupId=845ab4bf-a463-4121-ae39-d7c1773a7ed1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Link za […]

Osnovi prava Evropske unije, ispit za vanredne i DL studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 17.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5hXmKN5tRftDj9Xfes1kTeJUMVg4OTlLTkJJTVFWNUtPVFRRNTI1UDU2Ni4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 17.00h: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5hXmKN5tRftDj9Xfes1kTeJURVlEOUZUNlRXUjFVOEgxSkFSTUNRVlM5Vi4u      Početak […]

Osnovi prava Evropske unije, ispit za redovne i redovne-samofinansirajuće studente – linkovi

Poštovane kolegice i kolege, Završnom ispitu (druga parcijala) pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 15.00h, uz napomenu da završnom ispitu mogu pristupiti isključivo oni studenti koji su položili prvi dio (prvu parcijalu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5hXmKN5tRftDj9Xfes1kTeJUN1lNTFhSTEpEVFpMRElORE01VUcyR0gwUy4u    2. Integralnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 15.00h: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5hXmKN5tRftDj9Xfes1kTeJUMVpJVzgxR1VVUTQ5NUtaTlU5Slc5TDFaWi4u      Početak […]