Osnove evropskog privatnog prava – obavijest (vježbe)

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo   Sarajevo, 14. 05. 2018. godine   OBAVIJEST Vježbe iz nastavnog predmeta Osnove europskog privatnog prava zakazane za 15. 05. 2018. i 22. 05. 2018. godine bit će održane u Sali I godine studija (treći kat, desno).