Link za prijavu ispita za apsolvente (obligacije, 31.8.2020.) – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Putem donjeg linka se možete prijaviti ukoliko 31.8.2020. godine želite polagati ispit iz Obligacionog prava II kao apsolvent/ica. Molimo da dalje ne šaljete mailove predmetnim nastavnicima. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab66851f7704c4bd1863328b01f4f3275%40thread.tacv2/conversations?groupId=95890b00-2b7d-40a2-ae7e-68fe713d32aa&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za prijavu u MS Team Obligaciono pravo I (ispit 31.8.2020.) – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Putem donjeg linka se možete prijaviti u tim Obligaciono pravo 1 u okviru kojeg se polaže ispit iz predmeta Obligaciono pravo I 31.8.2020. godine. Molimo da dalje ne šaljete mailove predmetim nastavnicima. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a83a1959d217e4bc5b9a6da1e87cbabf9%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cf48225-7fda-4573-baf1-1aa1e28c0d66&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6