Ugovor o poklonu – Obligaciono pravo II – I ciklus – III godina

Ugovor o poklonu (darovanju) U IX sedmici nastave na predmetu Obligaciono pravo II studentice i studenti se upućuju na čitanje dijala nastavne materije koji se tiče ugovora o poklonu (darovanju), a u cilju fokusiranja na najvažnije uz čitanje se preporučuje korištenje prezentacije koja se bavi istoimenom problematikom.

Obligaciono pravo stari režim studija Poziv studentima starog režima studija da dostave mail adrese – OP – I ciklus – III godina

Pozivaju se studenti starog režima studija koji su se prijavili putem ISSS, a žele polagati predmet Obligaciono pravo 21.4.2020. godine, da predmetnoj nastavnici (A. Šabić Učanbarlić) na adresu a.sabic@pfsa.unsa.ba dostave svoju prijavu za ispit (ime, prezime i dio ispita koji žele polagati, kao i adresu za dostavu testa). Ispit će se obaviti 21.4.2020. godine u […]