Obavijest o načinu izvođenja ispita iz Obligacionog prava I za vanredne studente – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Obavještavaju se vanredni studenti koji u januarsko-februarskom roku akademske 2020./2021. godine (završni i popravni termin) da će se ispit održati usmeno. U tom se cilju sve kolegice i kolege koje su zainteresirane pristupiti ovom ispitu mole da se pridruže konsultacijama s predmetno nastavnicom koje će se održati 18.1.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 17h putem […]

Link za pristup Teamu za Ispit iz Obligacionog prava I R i RS

  Postovani,   U nastavku je link za pristup Teamu za parcijalnom ispitu iz predmeta Obligaciono pravo I i to za Redovne i Redovno samofinasirajuce.   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7947a058ee374e6e94b19b47e51f32c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ad8eb3c-64dc-4bd5-8973-06b0956d6bbd&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Za Vanredne i DL studente bit ce oformljen poseban Team.    

Obligaciono pravo I predavanja i vježbe za vanredne i DL studente – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studenti koji studiraju kao vanredni i DL predavanja i vježbe iz predmeta Obligaciono pravo I slušat će u posebnim terminima, koji su već objavljeni na web stranici Fakulteta, u posebnom timu kojem će se pridružiti preko sljedećeg linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a935eee13b1c74326a67232ded763c1ac%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4c9ba31-5879-4bd6-909c-d5781edbfe3c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U tom cilju mole se svi studenti 5. semestra koji su vanredni i DL da preko […]

Obavijest o načinu održavanja predavanja iz predmeta Obligaciono pravo I – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020./2021. godini slušati predavanja iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A KOJI SU REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI, mogu to uraditi putem MS Teams aplikacije i tima koji nosi naziv Obligaciono pravo I Predavanja. U navedeni tim studentice i studenti će se prijaviti putem linka ispod, te će […]

Tim za vježbe iz Obligacionog prava I grupa A i grupa B, REDOVNI I RS STUDIJ- Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020/2021. godini pohađati sate vježbi iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A STUDIRAJU KAO REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTICE/STUDENTI, biće podijeljeni u dva tima. Prvi MS Team nosi naziv Obligaciono pravo I grupa A vježbe i u njega će se preko linka ispod prijaviti studentice i studenti […]