Obligaciono pravo I – Apsolventi

  Shodno prethodnom obavještenju, postavljamo u nastavku pristupni link za studente koji polažu Obligaciono pravo I, a koji su apsolventi.   Molimo Vas da provjerite imate li status apsolventa i možete li polagati ovaj ispit u naznačenom terminu. Ako polažete a nemate pravo na to, Vaš ispit će biti poništen.   Link u nastavku:   […]

Obligaciono pravo II – Integralno

  Shodno prethodnom obavještenju, u nastavku postavljamo pristupni link za studente koji polažu Obligaciono pravo II – Integralno.   Molimo, da u ovaj Microsoft Team pristupaju samo studenti koji polažu Obligaciono pravo II integralno.   Link:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acf91b0a643674eb1b2ea51b0b85a4f9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cabf6de-2ff1-4045-bed6-0c83d5a76e0b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6