Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti u srijedu, 20.6.2018. prema sljedećem rasporedu: 13:00 redovni studenti, 17:00 redovni samofinansirajući studenti i 18:00 vanredni studenti. Predmetni nastavnik Prof. dr Borislav Petrović

Parcijalni ispit – obavještenje

Obavještavaju se studenti da će se parcijalni ispit obaviti u srijedu, 18.4.2018. godine prema sljedećem rasporedu: 17:00 redovni studenti; 17:30 redovni samofinansirajući studenti; 18:00 vanredni i studenti u statusu dl-a. Napomena: parcijalni ispit će se obaviti u sali III godine studija uz index na uvid. Predmetni nastavnici: Prof. dr Borislav Petrović Doc. dr Amila Ferhatović

Osnovne informacije o realizaciji nastave

1. Kalendar aktivnosti a) Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi pdf) b) Predavanja za vanredne studente (preuzmi pdf) c) Vježbe (preuzmi pdf) 2. Obrazac za praćenje i ocjenjivanja studenata (preuzmi pdf) 3. Literatura (preuzmi pdf)