Međunarodno javno pravo – III godina – I ciklus

IZVEDBENI PLAN ZA REDOVNI STUDIJ IZVEDBENI PLAN ZA VANREDNI STUDIJ BODOVNI KRITERIJ MJP i Pravna klinika TERMINI KONSULTACIJA Literatura za pripremanje ispita iz nastavnog predmeta Pravna klinika iz međunarodnog javnog prava Literatura za pripremanje ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo za student koji su studij prava započeli po predbolonjskom sistemu studija Literatura za pripremanje nastavnog […]