KPP I rezultati ispita 17.01.2020.

KPP I rezultati ispit 17012020 Uvid u radove obavit će se u utorak, 21. 01. 2020. godine, u 11:30 sati u kabinetu prof. dr. Hajrije Sijerčić Čolić. Studenti koji nisu položili ispit dužni su doći na uvid u rad.

Satnica ispita KPP I – 17.01.2020.

Obavještavaju se studenti da će se završna provjera znanja iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I u petak, 17. 01. 2020. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu: Studenti koji su položili prvi parcijalni test pristupit će usmeno ispitu u kabinetu prof. dr. Sijerčić-Čolić prema sljedećem rasporedu: I grupa, studenti čije prezime počinje sa slovom A- M, […]

KPP I – Obavijest o davanju potpisa – redovni i rs studenti

Potpisivanje indeksa o urednom pohađanju nastave iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I za redovne i redovne samofinansirajuće studente obavit će se prema sljedećem rasporedu: petak, 10. 01. 2020. godine, u terminu predavanja, za studente koji neće pristupiti završnoj provjeri znanja zakazanoj za 17. 01. 2020. godine. petak, 17.01. 2020. godine, u terminu završne provjere […]

Obavještenje KPP I – redovni i rs studenti

Pozivaju se studenti koji nisu položili parcijalni ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I, održan 29. 11. 2020. godine, da prisustvuju vježbama i predavanjima zakazanim za 10. 01. 2020. godine, zbog pripreme ispita. Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Obavještenje – vanredni studenti

  Obavještavaju se vanredni i DL studenti da će se zakazani uvid u radove iz ispita Krivičnog procesnog prava I umjesto 06. 12. 2019. godine obaviti u ponedjeljak, 09. 12. 2019. godine u 17:00 sati, zbog objektivnih okolnosti.

Rezultati parcijalnog ispita – redovni i rs studenti

REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA REDOVNI I RS KPPI 29.11.2019 Uvid u radove i konsultacije održat će se u petak, 06. 12. 2019. godine, sa početkom u tačno 10:00 sati u sali III godine. Uvidu u rad potrebno je da pristupe svi studenti koji nisu položili parcijalni ispit. Studenti za koje je naznačeno da trebaju odgovarati dio nastavne […]