KPP I: Dopuna i izmjena izvedbenog plana predavanja i vježbi

  Poštovane kolege i kolegice, Na osnovu Oduke Nastavno-naučnog vijeća o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Pravnog fakulteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021.godinu od 09.12.2020.godine, došlo je do dopune i izmjene  u izvedbenom planu na predmetu Krivično procesno pravo I. Dopune i izmjene izvedbenog plana predavanja i vježbi su dostupne shodno statusu studiranja u oformljenim […]

KPP I – obavještenje o održavanju prvog parcijalnog ispita 04. 12. 2020.

Poštovani studenti/ce, Prvi parcijalni ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I održat će se u petak, 04.12.2020. godine, u 17:00 sati. Informacije o formi ispita, vremenu izrade i načinu bodovanja bit će postavljene u petak, 27.11.2020. godine, u Microsoft Teams timove za vježbe shodno statusu studiranja. Oformljenim timovima prema status studiranja možete pristupiti putem […]

KPP I- link za pristup timu Microsoft Teamsa za vanredne i DL studente

  Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Krivično procesno pravo I realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu za vanredne i DL studente: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9331b4c56ede40e097ee4d65608b4bda%40thread.tacv2/General?groupId=e2d05141-458c-4ea2-a9bd-dd7ef3815cb9&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

KPP I – link za pristup timu Microsoft Teams za predavanja

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Krivično procesno pravo I realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a11575898556b45898715edd96ef7d5f5%40thread.tacv2/conversations?groupId=6782901e-af7c-4669-8bd5-e1bb41582894&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne i DL studente bit će postavljen […]

KPP I – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams za vježbe

Poštovane/i studenti/ce, Vježbe na nastavnom predmetu Krivično procesno pravo I realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali vježbama, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afc6a1b69013e4c0296f1da52d48b9deb%40thread.tacv2/General?groupId=ac4b709c-24c2-4934-b961-2c4205951aaf&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za DL i vanredne studente: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a907fa578b6ca447ca223e563ffbc0384%40thread.tacv2/General?groupId=486b4ac8-46ee-4231-98aa-00d305ec7478&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 […]

KPP II, link za integralni ispit 06.10.2020.

Poštovane kolegice i kolege, Integralnom ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUNzM1VDdWWTFRQjRLOUdLQldXV0M1WDNDTC4u Početak ispita: 18:30 Završetak ispita: 19:30 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Sva pitanja su obavezna, stoga odgovorite na svako.  Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno.