Raspored pristupanja ispitu iz Finansija i finansijskog prava 29.01.2018.

Raspored pristupanja ispitu iz Finansija i finansijskog prava 29.01.2018. Redovni i redovni samofinansirajući studenti: koji polažu integralni ispit od 9:30 sati koji polažu II parcijalni ispit čija prezimena počinju slovima od A do K od 11:15 do 12:45 sati čija prezimena počinu slovima od L do ž od 12:45 do 14:00 sati Vanredni i dl […]

Raspored pristupanja ispitu – Finansije i finansijsko pravo

Raspored pristupanja ispitu u ponedjeljak 8.1.2018. 8.1.2018. godine u 10:10 sati Smailbegović Hajrija Trnka Faruk Bostandžija Amar Krupić Merjema Davidović Miloš 8.1.2018. godine u 11:40 sati Ibrahimović Medina Kalem Jasmina Abaza Dalila Mujčić Hajra Kopačić Amela Šerbić Sanela Kulaglić Nejra Išerić Lejla Pećanac Amina Bakaran Amar Gaši Amina Jančik Veronika Ibrahimović Dženeta 8.1.2018. godine u […]

Obavještenje – Finansije i finansijsko pravo – rezultati parcijalnog ispita i uvid u rad

Obavještenje Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Finansije i finansijsko pravo FFP NOV 17 REZULTATI Parcijalni ispit je položen sa ostvarena 22 boda. Termin uvida u rad je ponedjeljak 27.11.2017. godine od 13:15 – 14:00 sati za studente čija prezimena počinju slovima od A do K, od 14:15 – 15:00 sati za studente čija prezimena počinju […]

Raspored pristupanja I parcijalnom ispitu iz Finansija i finansijskog prava

Parcijalni ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo održat će se u ponedjeljak 13.11.2017. godine u sali III godine studija:   REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI a) čije prezime prema abecedi počinje slovima od A do F – u 12:30 sati b) čije prezime prema abecedi počinje slovima od G do O – u 13:20 sati […]

Finansije i finansijsko pravo – informacije o terminu konsultacija i realizaciji nastave 2017/18

Nastavni predmet: Finansije i finansijsko pravo – V semestar – I ciklus studija Nastavnica: Doc. dr. Edina Sudžuka Temin održavanja konsultacija: Srijeda od 12:30 do 17:30 sati – kabinet 308.   Izvedbeni plan nastave u 2017/18 akademskoj godini Izvedbeni plan nastave FFP 2017-18 Izvod iz syllabusa IZVOD IZ SYLLABUSA FFP 17-18 I CIKLUS STUDIJA   […]