Podsjetnik za studente predbolonjskog načina studiranja o pristupanju ispitu iz Finansija i finansijskog prava

Podsjetnik II ispitni termin će se održati 23.4.2020. godine sa početkom u 14 sati. U skladu sa obavještenjem od 31.3.2020. godine, studenti/-ce koji/-e su ispit prijavile na ISSS trebaju se javiti predmetnoj nastavnici na adresu e.sudzuka@pfsa.unsa.ba  do četvrtka 23.4.2020. u 13 sati i dostaviti e-mail adrese sa podacima (ime i prezime, broj indexa, status – […]

Obavještenje za studente predbolonjskog načina studiranja – aprilski ispitni rok – Finansije i finansijsko pravo

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za aprilski ispitni rok, oba termina, da će ispit biti pomjeren sa srijede 1.4.2020, na četvrtak 9.4.2020. i sa srijede 15.4. na četvrtak 23.4.2020. i održat će se na navedeni datum putem elektronske komunikacije u terminu od 14:00 do 15:00 sati. Studenti […]

Raspored pristupanja ispitu iz Finansija i finansijskog prava 18.2.2020.

Redovni studenti (II parcijalni i integralno) od 12:00 čija prezimena počinju slovima od A do K od 13:15 studenti čija prezimena počinju slovima od L do Ž Redovno-samofinansirajući studenti ispit (integralno) polažu u slijedećim grupama: od 9:15 sati studenti čija prezimena počinju slovima od A do F, od 10:00 sati studenti čija prezimena počinju slovima od […]

Raspored pristupanja ispitu iz Finansija i finansijskog prava i upisa ocjena

  I ispitni termin 4.2.2020. godine Redovni i redovno-samofinansirajući studenti I. koji ispit polažu integralno čija prezimena počinju slovima od A do K od 9:15 čija prezimena počinju slovima od L do Ž od 11:15 II. koji polažu drugi parcijalni ispit čija prezimena počinju slovima od A do K od 13:15 čija prezimena počinju slovima […]

Finansije i finansijsko pravo – prezentacije i zakoni za 31.12.2019.

Posjeta studenata Prava 26.12.2019 finalno Porez na imovinu PREZENTACIJA Doprinosi za soc. osig. i Jedinstveni sistem zakon-o-poreznoj-upravi-fbih-preciscen-tekst-ispravan-tekst zakon-o-js-registracije-kontrole-i-naplate-doprinosa-ispravna-verzija zakon-o-federalnim-upravnim-pristojbama-i-tarifi-federalnih-upravnih-pristojbi-precisceni-tekst

Posjeta Poreznoj upravi Federacije BiH četvrtak 26.12.2019. u 12:30 – Finansije i finansijsko pravo

Obavještenje Studentima III godine studija omogućena je posjeta Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured na dan četvrtak 26.12.2019. godine sa početkom u 13 sati. Posjeta će biti organizirana tako što će se studenti po završetku predavanja iz predmeta Međunarodno javno pravo (oko 12:15) okupiti u sali III godine studija, sačiniti spisak studenata koji idu […]

Raspored pristupanja parcijalnom ispitu iz Finansija i finansijskog prava – vanredni i dl studenti 2019-20 i ponovci

Parcijalni ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo održat će se dana 17.12.2019. godine u sali III godine studija: sa početkom u 16:30 za studente koji su u statusu vanrednih i dl III godinu studija obnovili, upisali stariju studijsku godinu i predmet odslušali prije 2019/20. sa početkom 17:10 za studente koji su u statusu redovnih […]