Finansije i finansijsko pravo – obavještenje o prvom parcijalnom ispitu za redovne i rs studente koji ponavljaju III godinu studija i studente IV godine koji nisu položili ispit

Pravo na pristup I parcijalnom ispitu iz Finansija i finansijskog prava za studente koji ispit polažu prema Nastavnom planu i programu koji je važio prije 2018. godine, prisustvom na nastavi ostvarili su slijedeće kandidat-kinje/-i Kero Ilhana, 64967, R Adrović Ernesa, RS, 65022 Goga Eldina RS 63276 Harčin Sead 64643 Redovan IV godina I ciklus ; […]

Finansije i finansijsko pravo – Obavještenje – prijava za studentsku praksu za generaciju 2020/21

Finansije i finansijsko pravo Obavještenje – prijava za studentsku praksu za generaciju 2020/21. Finansije i finansijsko pravo_studentska praksa – Obavještenje Prijavu za studentsku praksu studenti moraju poslati sa e-mail adrese sa fakultetskom domenom. Kontakt adresa za studentsku praksu: l.ramic@pfsa.unsa.ba Vrijeme prijave utorak 1.12.2020. od 12:00 – petak 4.12.2020. do 15:00 sati.

Finansije i finansijsko pravo – lista studenata koji su ostvarili uvjet pristupa parcijalnom ispitu-dopunjena i korigirana i info o ispitu

  Obavještenje o parcijalnom ispitu za redovne i redovno-samofinansirajuće studente Prema izvedbenom planu, u skladu sa NPP, i izvodom iz Syllabusa parcijalni ispit za studente prvi put upisane na III godinu studija 2020/21. akademske godine održat će se 30.11.2020. godine u terminu predavanja posredstvom MS Formsa. Studenti koji su: prisustvovali nastavi 80%, što sa prethodnih […]

Finansije i finansijsko pravo – vanredni i dl studenti – link instruktivna nastava – obavještenje o nadoknadi časova od 12.10.2020., Izvod iz syllabusa, literatura, distribucija nastavnog opterećenja i konsultacije

Nadoknada časova planiranih za 12.10.2020. godine, koja je prethodno planirana 7.12. održat će se u umjesto u ponedjeljak 7.12.2020. godine u ponedljeljak 28.12.2020. godine s početkom u 17 sati. Razlog pomjeranja je održavanje ispita i nastave na dva predmeta III godine na isti dan. Ostali časovi nastave odvijat će se prema oglašenom rasporedu. Nastavni čas traje […]

Finansije i finansijsko pravo – link za predavanja i vježbe – izvod iz Syllabusa i plan realizacije nastave

Ispod se nalazi link za pristupanje predavanju i vježbama za redovne i redovno-samofinansirajuće studente III godine I ciklusa studija iz predmeta Finansije i finansijsko pravo – prva sesija počinje u ponedjeljak 19.10.2020. godine u 13:15 sati: Edina Sudžuka: Predavanja i vježbe I sesija  posted in FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO – REDOVNI I RS STUDENTI / […]

Finansije i finansijsko pravo – dodatni ispitni termin 6.10.2020. – informacije o načinu izvođenja ispita

Za dodatni ispitni termin, koji će se u skladu sa Odlukom o dodatnom ispitnom terminu u II septembarskom ispitnom roku, broj:01-1225/20, koju je Fakultet donio 15.9.2020. godine i oglasio na web stranici, održati 6.10.2020. godine, do 1.10.2020. godine u 16 sati, pristigle su 32 slijedeće blagovremene i uredno popunjene prijave studenata – Index broj: Studenti DL […]