Finansije i finansijsko pravo – info ispit 21.9.- bolonjski i stari NPP

FINANSIJE i FINANSIJSKO PRAVO 21.9.2020. Uvodne napomene: za samo dvije grupe studenata ispit će se održati u jutarnjim satima usmeno (MS Teams video poziv – student mora biti sam u prostoriji, pokazati index i po potrebi share screen) i ne postoji mogućnost pristupanja drugih kandidata u raspoređene grupe. Ostali studenti ispit će polagati pismeno u […]

Finansije i finansijsko pravo 5.9.2020.

Testu pristupate u MS Teamsu u okviru opcije Files. Ispit redovne i redovno samofinansirajuće studente koji polažu integralno počinje u 10:00 sati i traje 60 minuta, u slučaju tehničkih poteškoća urađeni test šaljite direktno na e-mail adresu e.sudzuka@pfsa.unsa.ba (tolerancija samo par minuta tj. do 11:02 – testovi pristigli nakon toga neće biti pregledani); Ispit redovne i redovno samofinansirajuće […]

Finansije i finansijsko pravo – 5.9.2020. – Informacije o ispitu

Ispit u septembarskom ispitnom roku održat će se dana 05.09.2020. (subota). Ispit će se održati preko MS Teams-a, studenti su trebali blagovremeno prijaviti ispit na ISSS, a zatim se prijaviti u odgovarajuću grupu u MS Teamsu (prijave otvorene od 15.7. do 5.9.2020.), prema statusu (R – redovan, RS – redovnosamofinansirajući, DL – Distance Learning i […]

Finansije i finansijsko pravo -ispit za apsolvente 2019-20 – 28.7.2020.

Studenti koji su apsolventski staž upisali prvi put akademske 2019/20 godine, a prijavili su putem ISSS ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo, trebaju se putem elektronske pošte javiti predmetnoj nastavnici 28.7.2020. godine do 16 sati i dostaviti e-mail adresu za pristupanje ispitu. Studenti koji su se već prijavili i najavili prisustvo ispitu 28.7.2020. ne […]

Obavještenje u vezi pristupa na Teams grupe za septembarski ispitni rok iz predmeta Finansije i finansijsko pravo

Sudenti koji prijave ispit iz Finansija i finansijskog prava za septembarski ispitni rok putem ISSS, trebaju nakon toga pristupiti odgovarajućoj Microsoft Teams linijskoj grupi putem linkova ispod ovisno  o statusu i o tome polažu li ispit u cjelosti ili samo gradivo II parcijalnog ispita: Finansije i finansijsko pravo – R (integralno) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed2e44fff7894196b938d827abe31cee%40thread.tacv2/conversations?groupId=01167f4a-1a95-4f14-bbce-b8d0d5da4f54&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Finansije i finansijsko […]

Finansije i finansijsko pravo – ispit za apsolvente generacije 2019/20

Studenti koji su u 2019/20 akademskoj godini upisali apsolventski staž, a putem isss-a prijavili ispti iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za II termin (14.7.) trebaju se javiti predmetnoj nastavnici u četvrtak 9.7.2020. godine radi organizacije ispitnih grupa prema statusima i dostaviti kontakt e-mail adrese za dalje informacije o ispitu. U e-mail poruci navesti: ime […]

Obavještenje – Finansije i finansijsko pravo stari NPP ispit 7.7.2020.

Studenti koji studiraju prema starom Nastavnom planu i programu a koji su ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo prijavili za drugi termin putem isss-a trebaju se javiti predmetnoj nastavnici 6.7.2020. putem elektronske pošte, kako bi potvrdili pristupanje ispitu 7.7.2020. u 17:00 sati on-line i, ukoliko nisu ranije izlazili na ispit, dostaviti podatke o godini […]