Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Međunarodna sudska nadležnost (prof. dr. Edin Muminović)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA   Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Međunarodna sudska nadležnost (prof. dr. Edin Muminović) S obzirom da se za opcioni predmet: Međunarodna sudska nadležnost, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima od 17 sati, […]

Raspored nastave za dodatni fond sati (+15) iz predmeta Krivično pravo

III CIKLUS STUDIJA I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019   RASPORED NASTAVE ZA DODATNI FOND SATI (+15) IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO Nositelj predmeta: prof. dr Borislav Petrović   K r i v i č n o   p r a v o 24.03.2019 13:00 – 15:30 (3) Sala postdiplomskog studija prof. dr Borislav Petrović 26.05.2019 12:30 – 14:45 […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Stvarno pravo osiguranja kredita

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Stvarno pravo osiguranja kredita (prof. dr Meliha Povlakić/ doc. dr Darja Softić Kadenić) S obzirom da se za opcioni predmet: Stvarno pravo osiguranja kredita, opredijelio samo jedan student, nastava će se […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka (prof. dr Sanjin Omanović) S obzirom da se za opcioni predmet: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Evropsko privatno pravo (prof. dr Meliha Povlakić)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Evropsko privatno pravo (prof. dr Meliha Povlakić) S obzirom da se za opcioni predmet Evropsko privatno pravo opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima sa početkom u […]

Raspored nastave za dodatni fond sati iz predmeta Pravne kulture Jugoistočne Evrope

III CIKLUS STUDIJA I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019   RASPORED NASTAVE ZA DODATNI FOND SATI (+15) IZ PREDMETA PRAVNE KULTURE JUGOISTOČNE EVROPE Nositelj predmeta: Prof. dr Fikret Karčić   Pravne kulture Jugoistočne Europe   Datum Vrijeme Mjesto Nastavnik 07.04.2019 13:00 – 16:45  (5) Seminar za pravnu historiju prof. dr Enes Durmišević, doc. dr Mehmed Bećić 28.05.2019 […]

Raspored nastavnih aktivnosti – II semestar 18/19

Raspored nastavnih aktivnosti na III ciklusu studija akademske 2018/19. – II semestar: Raspored nastave II semestar – Akademsko pisanje Raspored nastave II semestar – Bosansko pravo Raspored nastave II semestar – Pravo i revolucija Raspored nastave II semestar – Pristupi izučavanju komparativnog prava Raspored nastave – Poslovno pravo