Raspored nastave za dodatni fond sati (+15) iz predmeta Ustavno pravo

III CIKLUS STUDIJA I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019   RASPORED NASTAVE ZA DODATNI FOND SATI (+15) IZ PREDMETA USTAVNO PRAVO Nositelj predmeta: doc. dr Lejla Balić   U s t a v n o  p r a v o Datum Vrijeme Mjesto Nastavnik 15.04.2019. 17:00 – 18:30 (2) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. […]

Izmjena rasporeda – Krivično pravo I semestar III ciklus

III CIKLUS STUDIJA I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019   O B A V I J E S T           Obavještavaju se studenti I semestra III ciklusa studija da je došlo do izmjene u rasporedu         za predmet Krivično pravo (obavezni fond časova).         Izmjene su sljedeće: Datum […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Međunarodna sudska nadležnost (prof. dr Edin Muminović)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA   Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Međunarodna sudska nadležnost (prof. dr Edin Muminović) S obzirom da se za opcioni predmet: Međunarodna sudska nadležnost, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima od 17 sati, […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Stvarno pravo osiguranja kredita

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Stvarno pravo osiguranja kredita (prof. dr Meliha Povlakić/ doc. dr Darja Softić Kadenić) S obzirom da se za opcioni predmet: Stvarno pravo osiguranja kredita, opredijelio samo jedan student, nastava će se […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka (prof. dr Sanjin Omanović) S obzirom da se za opcioni predmet: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim […]

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Evropsko privatno pravo (prof. dr Meliha Povlakić)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA    Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Evropsko privatno pravo (prof. dr Meliha Povlakić) S obzirom da se za opcioni predmet Evropsko privatno pravo opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima sa početkom u […]