Izvedbeni plan za predmet Pravne kulture Jugoistočne Evrope

III CIKLUS STUDIJA Pravne kulture Jugoistočne Evrope   Nositelj predmeta: Prof. dr Fikret Karčić Nastavu izvodi: Akademsko osoblje izabrano na naučne oblasti pravna historija i rimsko pravo     I Z V E D B E N I    P L A N (ak. 2018/19. godina)   Broj sesije: Datum: Nastavu izvodi: Tema: I. 09. 03. […]