Odluka o načinu izvođenja nastave u III semestru doktorskog studija u studijskoj 2020/2021. godini

UNIVERZITET U SARAJEVU- PRAVNI FAKULTET   Sarajevo, 09.10.2020. godine Na osnovu člana 12. st. (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij od 19.12.2018. godine, Vijeće doktorskog studija na elektronskoj sjednici održanoj 08.10.2020. godine u periodu od 10:00 do 16:00 sati, donijelo je O D L U K U o […]

Obavijest za studente II semestra doktorskog studija

Obavještavaju se studenti doktorskog studija prava upisani u II semestar akademske 2019/20. godine da se utvrđeni ispitni rokovi i zakazane prezentacije doktorskih seminarskih radova odgađaju do uspostavljanja redovnog nastavnog procesa na Fakultetu. O novim terminima studenti će biti naknadno obaviješteni. Služba II i III ciklusa studija

Obavještenje o radu Studentske službe II i III ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa Zaključkom o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa i Preporuka o ponašanju studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu obavještavaju se studenti II i III ciklusa studija da Služba neće raditi sa strankama u periodu od 12.03.2020. do 27.03.2020. godine. U predviđenom periodu obrađivati će se samo hitni zahtjevi (ranije najavljeni putem email-a postdiplomski@pfsa.unsa.bapostdiplomski1@pfsa.unsa.ba; postdiplomski2@pfsa.unsa.bapostdiplomski3@pfsa.unsa.ba i […]

Obavještenje o prolongiranju obnove/upisa studijske godine – III ciklus studija

Obavještavaju se studenti doktorskog studija upisani akademske 2012/13., 2014/15. i 2016/17. godine da se, sukladno Zaključku o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa i Preporuka o ponašanju studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu, obnova/upis naredne godine odgađa do uspostave redovnog rada Fakulteta. Sva komunikacija studenata i zaposlenika u Službi obavljat će se putem e-mail-a ili telefonskog poziva. […]