Obavještenje o ispitima predviđenim za 21.09.2020. godine

Ispit iz Uvoda u građansko pravo i ispit iz Stvarnog prava zakazani za 21.09.2020. će biti održani pismeno, putem platforme Microsoft Forms, u 18h. Kako imaju pravo pristupa samo jednom ispitu na ovim ispitnom roku, studenti biraju na koji će ispit pristupiti. Uslov za pristup bilo kojem ispitu je prijava na ISSS.

Stvarno pravo – pristupni link za prvi pacijalni test

Studenti koji polažu prvi parcijalni test iz Stvarnog prava ispitu pristupaju putem sljedećeg linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5vKgLH6hrcJIiqQ3xs-TX9xUQzM4NEwyMEQ0MTRTUkRKSlkyVVJDSFUxTS4u Link će biti dostupan u 19:00, a radove je moguće predati do 19:25, nakon čega će Microsoft Forms automatski onemogućiti predaju. Zbog toga, potrebno je voditi računa da se ispit preda do 19:24:59.

Uvod u građansko pravo – linkovi za pristup ispitu

Vrijeme izrade ispita: 45 minuta (testove je potrebno poslati najkasnije do 17:59:59, jer će nakon toga Microsoft Forms automatski onemogućiti pristup i slanje) Linkovi su aktivni od 17:15h. Grupa A – svi studenti kojima se broj indeksa završava sa 0, 2, 4, 6 ili 8 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5gFc7F0c9iVMiG54589V9oBUMjdYNzJXMzlZQklHNTRORURIVUxZRTBEMi4u  Grupa B – svi studenti kojima se broj indeksa […]

Stvarno pravo – raspored polaganja ispita dana 01.09.2020. godine

Pisani test iz prve parcijale će biti održan putem platforme Microsoft Forms sa početkom u 19:00. Pristupni link će biti dostavljen na dan ispita. Drugi parcijalni test će biti održan usmeno prema rasporedu koji je dostavljen u dokumentu: Raspored polaganja usmenog ispita iz Stvarnog prava Studenti koji polažu integralno će prvo pristupiti drugom parcijalnom testu, a […]

Uvod u građansko pravo – obavještenje vezano za ispit zakazan za 31.08.2020. godine

Studenti koji su položili I ili II dio, odgovaraju usmeno. Svi studenti su dužni pojaviti se u ponedjeljak u 9h na online sastanku da bi bili raspoređeni u grupe. Online sastanak će biti održan na MS Teams Uvod u građansko pravo. Neophodno je da su studenti članovi navedene grupe (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb3c0e956aed4cd2947a523d2c893405%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ae7e161-aa9d-43be-8e81-c397f4d28c0c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6)   Za sve studente koji […]

Stvarno pravo – informacije o ispitu koji će se održati 01.09.2020.

Ispit iz Stvarnog prava koji je zakazan za dan 01.09.2020. godine će biti održan usmeno putem platforme Microsoft Teams. U cilju kreiranja rasporeda za polaganje ispita, potrebno je da svi studenti koji će izaći na ispit putem Microsoft Formsa izvrše prijavu kako bi bili raspoređeni u grupe i dobili termin polaganja. Studenti koji planiraju pristupiti polaganju ispita su dužni […]