Ispit iz Uvoda u građansko pravo

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz Uvoda u građansko pravo za II. septembarski ispitni termin, a koji su položili parcijalni test iz ovog predmeta, da ispitu, ukoliko žele mogu pristupiti i usmeno u istom terminu (24.09.2019. u 16h) u građanskom seminaru. Uslov je prijavljivanje kod predmetne nastavnice Doc. dr. Darje Softic Kadenic do […]

Uvod u građansko pravo – satnica za ispit

Ispit iz Uvoda u građansko pravo zakazan za 03.09.2019. će se održati prema sljedećem rasporedu: 16:00h — studenti svih statusa studiranja koji rade parcijalni ispit 17:00h — studenti svih statusa studiranja koji polažu integralni ispit VAŽNE NAPOMENE: Studenti ispitu mogu pristupiti isključivo u grupi u koju su raspoređeni. Studenti ispitu mogu pristupiti samo ako imaju urednu ISSS prijavu […]

Stvarno pravo – satnica za ispit

Ispit iz Stvarnog prava zakazan za 02.09.2019. će se održati prema sljedećem rasporedu: 16:00h — studenti svih statusa studiranja koji rade test od 50b 16:00h — studenti svih statusa studiranja koji su položili I ili II dio testa u 2017/2018. akademskoj godini 16:45h — studenti svih statusa studiranja koji su položili samo I ili samo II parcijalni test u 2018/2019. akademskoj […]