Obavjestenje o prvom parcijalnom testu za vanredne i DL studente

  Prvi parcijalni test za vanredne i DL studente obaviće 19.11.2020. godine usmenim putem preko Teams aplikacije. Raspored i satnica prvog parcijalnog testa za vanredne i DL studente oglašeni su na Teams aplikaciji u grupi – “Ustavno pravo I (vanredni i dl studenti)” te samo studenti koji su se pridružili  Timu mogu pristupiti ispitu. Studenti […]

Organizacija prve parcijalne provjere znanja za vanredne i DL studente – Ustavno pravo I – II godina – I ciklus

Prvi parcijalni ispit za vanredne i DL studente na nastavnom predmetu Ustavno pravo I biće održan u četvrtak 19.11.2020.godine usmeno preko Teamsa ili zoom aplikacije. Studenti koji želi pristupiti parcijalnom ispitu obavezni su se prijaviti na email updemonstrator@gmail.com u petak 13.11.2020. godine u terminu 10.00 – 16.00 U prijavi je potrebno navesti da li studentu/ci odgovaraju prijepodnevni […]

Informacije o studentskoj praksi – Ustavno pravo I – II godina – I ciklus

  Obavještenje o studentskoj praksi   Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta na sjednici održanoj 13.11.2019. godine donijelo je Odluku o  studentskoj/stručnoj praksi za studente/ice dodiplomskog univerzitetskog studija prava- I ciklus studija (u daljem tekstu Odluka) kojom je usvojen Pravilnik, a koja je objavljena na web stranici Fakulteta. Studentsku praksu su obavezni uraditi svi studenti/ce koji su […]