Osnovne informacije o realizaciji nastave u akademskoj 2017./2018. godini

Kalendar aktivnosti: a) Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi pdf) b) Predavanja za vanredne studente (preuzmi pdf) c) Vježbe za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi pdf) d) Vježbe za vanredne studente (preuzmi pdf) 2. Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi pdf) 3. Literatura (preuzmi pdf)