Krivično pravo I – Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti u akademskoj 2019./2020. godini

Izvedbeni plan rada Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Predavanja za vanredne i dl studente (preuzmi PDF) Vježbe za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) Vježbe za vanredne i dl studente (preuzmi PDF) 2. Način praćenja i ocjenjivanja rada studenata (preuzmi PDF) 3. Literatura (preuzmi PDF) 4. Termini konsultacija (preuzmi PDF) […]