Obavijest o održavanju semestralne provjere znanja

Obavještavaju se studenti II godine da će se semestralna provjera znanja iz nastavnog predmeta Krivično pravo I, održati putem aplikacije Microsoft Forms u srijedu, 18.11.2020. godine prema sljedećem rasporedu: Redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početkom u 11:00 sati, Vanredni studenti sa početkom u 17:00 sati. Studenti će neposredno pred početak semestralne provjere znanja, putem […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastave u akademskoj 2020./2021. godini

Kalendar aktivnosti a) Predavanja za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) b) Predavanja za vanredne studente (preuzmi PDF) c) Vježbe za redovne i redovne samofinansirajuće studente (preuzmi PDF) d) Vježbe za vanredne studente (preuzmi PDF) 2. Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata (preuzmi PDF) 3. Literatura (preuzmi PDF) 4. Konsultacije (preuzmi PDF)

Krivično pravo I- Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama

Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama za predavanja i vježbe u akademskoj 2020/2021. godini Poštovani studenti, Svi oblici nastave na predmetu Krivično pravo I u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu […]