Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti u srijedu, 3.7.2019. godine, u kabinetima profesora, prema sljedećem rasporedu: Prof. dr Borislav Petrović 09:00 redovni studenti čije prezime počinje slovom A – H; 10:30 redovni studenti čije prezime počinje slovom I – O; 12:00 redovni studenti čije prezime počinje slovom P – Z; 17:00 vanredni studenti. […]