Obavještenje o izmjenama ispitnih termina za II ciklus studija

O B A V J E Š T E N J E   U skladu sa izmjenom Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu, zbog učešća studenata na EYOF 2019., došlo je do pomjeranja popravnih ispitnih rokova u februaru o čemu vas obavještavamo.   U kategoriji: “II ciklus-Raspored ispita” se nalaze ispitni rokovi u februaru po smjerovima […]

Obavještenje o podjeli Indeksa – II ciklus

  Obavještavaju se studenti upisani prvi put u akademskoj 2018/19. godini, na svim Katedrama i u svim statusima, da su Indexi obrađeni, te  da iste mogu preuzeti u Službi II i III ciklusa studija  u periodu od 10:00 do 14:00 sati.     Sarajevo, 06.11.2018. godine                                                                 Služba II i III ciklusa studija