Obavještenje za promovirane studente II ciklusa studija

Obavještavaju se svi studenti koji su do sada dobili diplome i dodatke diplomi a primijetili su greške na dokumentima, da se odmah jave u Službu II i III cikusa studija radi ispravke. Krajnji rok za prijavu ispravki je mjesec dana od današnjeg dana, odnosno, 09.01.2020. godine. Nakon ovog datuma, na sistemima eUNSA i ISSS postavit […]

Obavještenje o svečanoj promociji i dodjeli diploma magistrantima Pravnog fakulteta

  Obavještavaju se magistri prava i magistri pravnih nauka da će se podjela pozivnica za svečanu promociju i dodjelu diploma , vršiti u Službi II i III ciklusa studija, od ponedjeljka 02.12.2019. do petka 06.12.2019.godine u periodu od 10:00 do 12:00 sati.                                                                                                              […]