Prijava ispita na ISSS za I ispitni termin u septembarskom roku – II ciklus studija

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da su ispiti za prijavu na ISSS-u za I ispitni termin u septembarskom roku otvoreni od danas, 27.07.2020. godine. Isti će se zatvoriti u ponedjeljak, 31.08.2020. godine., kada se otvaraju prijave za II ispitni termin. Studenti II ciklusa upisani prije akademske 2018/19. godine obavezni su ukoliko imaju nepoložene ispite obaviti prijavu ispita kod […]

Odluka o upisu ocjena u indeks

Na osnovu člana 135. stav 3. tačka a. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17), člana 104. stav 2. tačka a. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, a u cilju zaštite i prevencije zaraze koronavirusom (COVID19), Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, donosi Odluku o upisu ocjena […]

Obavijest o radu Studentske službe II i III ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa Zaključkom o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa i Preporuka o ponašanju studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu obavještavaju se studenti II i III ciklusa studija da Služba neće raditi sa strankama u periodu od 12.03.2020. do 27.03.2020. godine. U predviđenom periodu obrađivati će se samo hitni zahtjevi (ranije najavljeni putem email-a postdiplomski@pfsa.unsa.ba; postdiplomski1@pfsa.unsa.ba; postdiplomski2@pfsa.unsa.ba; postdiplomski3@pfsa.unsa.ba i […]