Obavijest za potvrdu izbornog predmeta na ISSS-u i prijavu ispita – II ciklus studija

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI II CIKLUSA STUDIJA  UPISANI AKADEMSKE 2020/21. GODINE DA  ĆE SE  POTVRDA IZBORNOG PREDMETA  VRŠITI PREKO isss.ba OD  21.01.2021.GODINE. POSTUPAK JE SLJEDEĆI: POTREBNO JE NA isss.ba U RUBRICI STUDIJ  ODABRATI IZBORNI PREDMET I POTVRDITI. ODABRANI IZBORNI PREDMET PRIJAVITI U RUBRICI ISPITI . STUDENTI KOJI NE POTVRDE IZBORNI PREDMET PREKO isss.ba ISTI NEĆE MOĆI […]

Obavijest o preuzimanju indeksa

Obavještavaju se studenti prvi put upisani na II ciklus studija akademske 2020/2021. godine da svoje indekse i pristupne podatake za ISSS mogu preuzeti prema sljedećem rasporedu: 11.01.2021. – studenti upisani na Teorijskopravni smjer 12.01.2021. – studenti upisani na smjer Građansko pravo 13.01.2021. – studenti upisani na Krivičnopravni smjer 14.01.2021. – studenti upisani na Pravno-ekonomski smjer […]

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2020/2021. GODINE

Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni […]

Obavijest za upis na II ciklus studija – Ljekarsko uvjerenje

Poštovani studenti, zbog epidemiološke situacije i velikih gužvi ispred Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, a sa ciljem smanjenja gužvi obavještavamo vas da pregled za ljekarsko uvjerenje možete obaviti do kraja kalendarske godine, a ne samo do 26. 10. 2020. godine do kada traje upis. Ljekarsko uvjerenje ćete po obavljenom ljekarskom pregledu dostaviti studentskoj službi fakulteta/akademije. Sve […]

OVJERA LJETNOG SEMESTRA/OBNOVA GODINE I UPIS ZIMSKOG SEMESTRA NA II CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

OVJERA LJETNOG SEMESTRA/OBNOVA GODINE I UPIS ZIMSKOG SEMESTRA NA II CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI, NA SVIM SMJEROVIMA I SVIM STATUSIMA,VRŠIT ĆE SE OD 14.09. – 10.10.2020. GODINE OD 10:00 DO 12:00 SATI NAPOMENA: Upisni materijal se preuzima u sobi 021 (Čitaona) uz dostavljenu uplatnicu Uplatnica – upisni materijal – pojedinačna cijena svakog obrasca iznosi […]

Odluka o upisu ocjena u indeks

Na osnovu člana 135. stav 3. tačka a. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17), člana 104. stav 2. tačka a. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, a u cilju zaštite i prevencije zaraze koronavirusom (COVID19), Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, donosi Odluku o upisu ocjena […]