Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2019/2020

Konkurs II ciklus pdf 2019-2020 Odluka Vlade Kantona Sarajevo Zahtjev za upis u II ciklus studija 2019-2020 sa original ili ovjerenim kopijama dokumenata predati u Službu II i III ciklusa studija (soba 010), prizemlje, desno. Radno vrijeme Službe sa studentima od 10:00 do 14:00 sati. NAPOMENA: Prijem dokumenata na Konkurs za upis na  II ciklus studija […]