Obavijest o načinu izbora tema za završne radove

Katedra-pravno-ekonomskih nauka II ciklus studija Pravno-ekonomski smjer 22.01.2020.   Obavijest  Izbor tema za završne radove za studente II ciklusa upisane akademske 2019/20 pod mentorstvom prof.dr Kanite imamović-Čizmić se vrši prijavom putem e-maila na adresu k.imamovic-cizmic@pfsa.unsa.ba do 28.01.2020.godine Rok za predaju radne verzije Prijave završnog rada je 10.02.2020.godine. Dodatne informacije u pogledu tema i prijave završnih radova […]

Termin konsultacija za odabir tema završnih radova i instrukcije za pripremu prijave teme

Obavještenje Konsultacije posebno predviđene za studente II ciklusa studija na Pravno-ekonomskom smjeru radi odabira tema završnih radova i dobijanja početnih instrukcija za pripremu prijave teme završnog rada kod doc. dr. Edine Sudžuka, te određivanja termina za dostavljanje Prijava tema završnih radova na pregled i korekciju, održat će se u četvrtak 23.1.2020. godine u terminu od 11:15 […]

Naknadni termin za odbrane eseja i studija slučaja

Pravni fakultet u Sarajevu Katedra pravno-ekonomskih nauka Pravo i politika konkurencije Obavijest Obavještavaju se studenti da je naknadni termin za odbranu eseja i studija slučaja predviđen za srijedu 22.01.20. u 12h u kabinetu 205. S poštovanjem prof.dr Kanita Imamović-Čizmić