EU PIV/ Live konsultacije iz nastavnog predmeta

Pored redovnih termina za online konsultacije (putem emaila), studentima se u mjesecu aprilu 2020. godine daje mogućnost live konsultacija iz nastavnih predmeta, koji pripadaju naučnoj oblasti Pravo intelektualnog vlasništva (Osnovi prava intelektualnog vlasništva, Pravo industrijskog vlasništva i EU pravo intelektualnog vlasništva) putem aplikacije “Zoom” u sljedećim terminima:   Pravo industrijskog vlasništva (13.04./20.04./27.04. – 15:00 -16:00 h); […]

Katedra građanskog prava – rezultati ispita

74/IIc   Modul II   7 61/IIc   Modul I    7 (greškom bilo objavljeno 6) 57/IIc   Modul II   9 15/IIc   Modul II   7 8/IIc     Modul II   9 76/IIc   Modul II   5 120/IIb Modul II   7 111/IIb Modul II   8 165/IIb Modul I   […]