ANGLOAMERIČKO PRAVO: Istraživanje izvora. Usmeni ispit 26.09.2020.

Usmeni ispit iz izbornog predmeta obavit će se 26.09.2020. sa početkom u 11,00 časova putem Microsoft Teams- Link za prijavu https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a41c5301c7db3419cb84bbcc1e8cb32c8%40thread.tacv2/General?groupId=c025e925-9b35-4e3c-a035-aacf89f30df1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Prof. dr. Edin Halapić