Popravni ispitni termin – Sociologija i pravo – I godina – I ciklus

Ispit iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo (za studenti/ce koji/e su I godinu studija prvi put upisali akademske 2018./19. godine), održat će se u petak, 5.7.2019. godine (u Sali I godine studija), prema sljedećem rasporedu: redovni/e i redovni/e – samofinansirajući/e studenti/ce koji/e polažu drugu pismenu provjeru znanja – u 12:00 redovni/e i redovni/e – samofinansirajući/e studenti/ce […]