Septembarski rok (I termin) – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Ispit (septembarski rok, prvi termin) iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, održat će se online prema utvrđenom rasporedu u petak, 11.9.2020. godine u 17 sati. Studenti/ce koji/e žele pristupiti polaganju ispita, trebaju se javiti predmetnoj nastavnici putem e-maila (a.zdralovic@pfsa.unsa.ba) najkasnije do četvrtka, 10.9.2020. godine do 8 sati. Ispit je neophodno prijaviti putem ISSSa. Studenti/ce koji/e studiraju […]

Drugi popravni ispitni termin – Sociologija i pravo – I godina – I ciklus

Popravni ispit (dodatni ispitni rok) iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, održat će se online prema utvrđenom rasporedu u petak, 24.7.2020. godine u 17 sati. Studenti/ce koji/e žele pristupiti polaganju ispita, trebaju se javiti predmetnoj nastavnici putem e-maila (a.zdralovic@pfsa.unsa.ba) najkasnije do četvrtka, 23.7.2020. godine do 16 sati. Ispit je neophodno prijaviti putem ISSSa. Studenti/ce koji/e […]

Drugi ispitni termin – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Online ispit (drugi termin) iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, održat će se u prema utvrđenom rasporedu (u petak, 10.7.2020. godine) u periodu od 16 do 19 sati. Informacije o načinu održavanja ispita i tačnom vremenu održavanja ispita, studentima/cama koji/e su prijavili/e ispit putem ISSSa, biće dostavljene na fakultetske mail adrese (studentske adrese sa fakultetskom […]

Informacija – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Rezultati pismenog ispita iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, koji je održan u petak, 27.6.2020. poslijepodne, biće objavljeni na web stranici Fakulteta najkasnije krajem iduće sedmice (odnosno najakasnije do 5.6.2020.). Kontinuirano će ocjene za pročitane radove biti upisivane u ISSS sistemu tako da će neki studenti/ce i prije objavljivanja rezultata na web stranici (s bodovima […]

Redovni ispitni rok – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Redovni ispitni rok iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo (I godina, I ciklus studija) održat će se prema utvrđenom rasporedu u petak, 26.6.2020. godine polije 16 sati. Informacije o nacinu održavanja ispita i tačnom vremenu održavanja ispita, studentima/cama koji/e su prijavili/e ispit putem ISSSa, dostavljene su na fakultetske mail adrese (studentske adrese sa fakultetskom domenom). […]

XVI sedmica nastave – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Dodatna nastava za redovne studente/ice iz predmeta Sociologija i pravo (I godina studija, drugi semestar) održat će se u petak, 12.6.2020. sa početkom u 9 sati putem MS teams aplikacije.  – PDF Dodatna nastava za vanredne studente/ice će biti održana isti dan i na isti način, ali sa početkom u 17 sati.   Studenti/ce će pozivnice […]