Informacija za vanredne studente/ce – Sociologija i pravo – I godina – I ciklus

Dodatnoj konsultativnoj nastavi iz predmeta Sociologija i pravo, zainteresirani/e vanredni/e studenti/ce mogu pristupiti u petak, 22.5.2020. godine u 17 sati. Konsultacije će se održati putem MS Teams-a, a vanrednim studentima/cama su pozivnice da se pridruže konsultacijama, upućene na fakultetske adrese (adrese sa fakultetskom domenom). Ukoliko eventualno niste dobili pozivnicu, možete se obratiti predmetnoj nastavnici na […]

XIII sedmica – Sociologija i pravo – I godina – I ciklus

Nastava iz predmeta Sociologija i pravo održat će se u petak, 22.5.2020. godine s početkom u 8 sati putem aplikacije MS Teams-a. Kao i prošle sedmice, provjerite svoju fakultetsku e-mail adresu (mail adresu sa fakultetskom domenom) na koju ćete dobiti pozivnicu za prisustvovanje nastavi/predavanjima. S obzirom na molbu/upit studenata/ica, zakazan je i alternativni termin predavanja […]

Prvi parcijalni test – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

Informacije o održavanju parcijalnog ispita iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo: Preuzmi PDF Dodatna napomena: Studentima/cama koji/e su uredno prijavili/e polaganje parcijalnog ispita iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo, putem na fakultetske e-mail adrese, dostavljene su (u srijedu, 27.5.2020. u 20:15) još jednom informacije-podsjetnik na vrijeme i način održavanja ispita.

XII sedmica – Sociologija i pravo – I ciklus – I godina

XII sedmica: Preuzmi PDF Napomena: Konsultativna nastava će se održati sutra (petak, 15.5.2020. sa početkom u 9:45) putem aplikacije MS Teams-a. Provjerite svoju fakultetsku mail adresu (mail adresu sa fakultetskom domenom) na koju biste do 9 sati (15.5.2020) trebali dobiti poziv. Preporuka za dalje čitanje: Preuzmi PDF

Sociologija i pravo – Revidirani izvedbeni plan – I godina – I ciklus

Revidirani izvedbeni plan: Preuzmi PDF Radi proglašenja stanja nesreće, a u skladu sa Odlukom NNV-a od 30.3.2020. godine (dostupno na web stranici Fakulteta), parcijalni ispit iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo neće biti održan u periodu od 20.4.2020. do 8.5.2020. godine. Uspostavom redovnog nastavnog procesa, a prije održavanja redovnog i popravnog termina završnog ispitnog roka, studenti/ce […]