Satnica održavanja završnog ispita iz Komparativne pravne historije

Završni ispit iz predmeta Komparativna pravna historija održat će se u ponedjeljak 27.01.2020. godine u sali I godine prema sljedećem rasporedu: A – K redovni studenti u 12:00 sati L – Ž redovni studenti u 13:00 sati A – K redovnosamofinansirajući studenti u 15:00 sati L – Ž redovnosamofinansirajući studentu u 16:00 sati A – […]

Obavještenje za studente upisane akademske 2017/18 i ranije, koji su predmet Moderne pravne kodifikacije slušali u trećem semestru

Obavještavaju se studenti II godine studija, koji su Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu upisali akademske 2017/18 i ranije, odnosno koji su predmet Moderne pravne kodifikacije slušali u trećem/zimskom semestru, da će bodove iz kontinuiranog ocjenjivanja (iako se ne organizuje nastava iz predmeta) moći ostvariti na sljedeće načine: Semestralni test mogu polagati 18. 11. 2019. u […]