Obavijest za vanredne studente

Nastava na predmetu Moderne pravne kodifikacije za vanredne studente u akademskoj 2018/19 godini održavat će se u čitaonici broj 141 na prvom spratu.