Studenti koji pohađaju nastavu iz predmeta Recepcija prava u Jugoistočnoj Evropi obavezni su da se uključe u Microsoft Teams grupu “Recepcija prava u Jugoistočnoj Evropi 2020/21”. Uključivanje se vrši prijavom putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a269d308080c24a9b8488e4ae9a8ccddf%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9da9b96-85a4-45aa-b4b6-adec02972e4a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 

OPĆE INFORMACIJE I IZVEDBENI PLAN NASTAVE:

Silabus Recepcija prava u jugoistočnoj Evropi

Izvedbeni plan nastave Recepcija prava u jugoistočnoj Evropi 2021

Recepcija prava u JIE Literatura i bodovanje 2021

OBAVIJESTI:

Seminari II ciklus 2020_21