Biblioteka Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta u Sarajevu pruža podršku maturantima i maturanticama prilikom izrade maturskih radova. Drago nam je što smo danas ugostili maturante i maturantice društvenog izbornog područja Gimnazije “Obala”, koji su u pratnji profesorice Melihe Bosankić došli u organiziranu posjetu našoj biblioteci.

Upoznati su s historijom Pravosudne palate i Pravnog fakulteta, fondom i uslugama Biblioteke. Prezentirano im je nekoliko primjeraka stare i rijetke knjige, stari lisni te savremeni online dostupni bibliotečki katalog i jednostavna pretraga. Na kraju su podijeljeni u grupe sa zadatkom da riješe korisnički upit, od pretrage u online katalogu do pronalaska knjige na polici. S velikim zadovoljstvom ističemo da su maturanti i maturantice vrlo brzo i uspješno okončali zadatu “potragu za knjigom”.