Biblioteka je uspostavila novu uslugu Moj COBISS/Moja biblioteka koja korisnicima omogućava naručivanje građe, praćenje zaduženja, povijest pozajmljene građe putem COBISS-a itd. Pozivaju se studentice i studenti koji žele koristiti ovu uslugu da se jave u Biblioteku radnim danima od 10.00 do 14.00 sati.

U periodima velike potražnje za određenim publikacijama, npr. u vrijeme intenzivne pripreme seminarskih, završnih i drugih studentskih radova, Biblioteka zadržava pravo da ograniči period i način njihovog korištenja kako bi bile dostupne što većem broju studenata i studentica.

Komunikacija putem maila, naročito postavljanje tematskih upita, i dalje će se odvijati prema ustaljenoj praksi.