Pozivamo studentice i studente, kao i sve zainteresirane, da nam se pridruže u obilježavanju Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u petak, 28. 10. 2022.

U periodu od 11.00 do 12.00 sati održat će se Sajam razmjene publikacija u prostorijama čitaonice na prizemlju. Pozivaju se studentice i studenti koji žele ponuditi svoje publikacije za razmjenu da nam se jave na biblioteka@pfsa.unsa.ba kako bismo se dogovorili o detaljima. Svi koji žele pogledati ili preuzeti publikacije koje nudi Biblioteka također su pozvani da s nama na taj način obilježe ovaj dan.

U periodu od 14.00 do 15.00 sati u čitaonici na 1. spratu (sala br. 141) održat će se prezentacije naučnoistraživačkog rada za akademsku 2021/2022. godinu i e-izdavaštva Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta. Tim povodom govorit će: prof. dr. Zinka Grbo, dekanica, prof. dr. Meliha Povlakić, akademska koordinatorica Biblioteke, prof. dr. Abedin Bikić, predsjednik Komisije za izdavačku djelatnost, prof. dr. Amila Ždralović, prodekanica za naučnoistraživački rad, i doc. dr. Damir Banović, urednik časopisa “Ljudska prava”.