Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i OSCE Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)  organizira konferenciju:  

 

“PRAVO NA SLOBODU VJERE I UVJERENJA: SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE” 

Konferencija će se održati u 

četvrtak, 07. decembra 2023. godine sa početkom u 10:00 sati,

sala “Holiday”, hotel “Holiday” Sarajevo

Cilj ove konferencije je okupiti članove pravosudne zajednice, predstavnike ministarstava  i institucije Ombudsmena, akademske zajednice i nevladinih organizacija, kako bi se upoznali sa bosanskohercegovačkim zakonodavstvom i praksom, ali i iskustvima u drugim zemljama kada je riječ o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja kao individualnog prava. Konferencija će nastojati predstaviti prakse, argumente i načine na koje je moguće adekvatno adresirati ova pitanja tako da se fokus usmjeri (prije svega) na pojedinačne građane i građanke.

Poster BHS 1

Program konferencije