Dragi studenti,
semestralna provjera znanja iz predmeta Kriminalistika (parcijalni ispit) će se održati u ponedjeljak, 12.4.2021. godine, putem aplikacije Microsoft Forms, sa početkom u 17 h za studente u svim statusima.
Link za pristup ispitu će biti objavljen neposredno prije početka ispita na predmetnim grupama, kao i na web stranici Fakulteta. Predviđeno vrijeme izrade je 10 minuta, a ispit će se sastojati od deset kratkih pitanja sa ponuđenim odgovorima.
U sedmici održavanja parcijalnog ispita, vježbe predviđene za ponedjeljak, 12.4.2021. godine će biti održane prema uobičajenom rasporedu, a predavanja, predviđena za utorak, 13.4.2021. godine, neće biti održana, obzirom da se radi o sedmici semestralne provjere znanja.
Želimo vam puno sreće na ispitu!