Obavijest o satnici i načinu organizacije ispita iz izbornog predmeta PPS EU zakazanog za 21.09.2021.

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Katedra pravno-ekonomskih nauka  Pravo privrednog sistema EU – Izborni predmet/III godina studija Obavijest o načinu organizacije ispita iz predmeta PPS EU_21.09.2021. godine Teams grupa Obavještavaju se studenti/ce III godine studija koji/e su optirali/e izborni predmet Pravo privrednog sistema EU, a koji/e su ispit uredno prijavili/e u isss sistemu za termin […]

Obavijest o terminu i načinu održavanja ispita iz izbornog predmeta PPS EU zakazanom za 02.09.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Katedra pravno-ekonomskih nauka  Pravo privrednog sistema EU – Izborni predmet/III godina studija Obavijest o načinu organizacije ispita iz predmeta PPS EU_02.09.2021. godine Teams grupa Obavještavaju se studenti/ce III godine studija koji/e su optirali/e izborni predmet Pravo privrednog sistema EU, a koji/e su ispit uredno prijavili/e u isss sistemu za termin […]

Formiranje Teams grupe za ispit iz Prava privrednog sistema EU – 12.07.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet Katedra pravno-ekonomskih nauka  Pravo privrednog sistema EU – Izborni predmet/III godina studija Obavijest o načinu organizacije ispita iz predmeta PPS EU (12.07.2021.) Obavještavaju se studenti/ce III godine studija koji/e su optirali/e izborni predmet Pravo privrednog sistema EU, a koji/e su ispit uredno prijavili/e u isss sistemu za termin polaganja 12.07.2021. […]

Formiranje Teams grupe za ispit iz Prava privrednog sistema EU – 28.06. 2021

Katedra pravno-ekonomskih nauka Pravni fakultet – Univerzitet u Sarajevu Pravo privrednog sistema  EU – Izborni predmet / III GODINA STUDIJA   OBAVIJEST Obavještavaju se studenti III godine koji su optirali izborni predmet Pravo privrednog sistema a koji su isti pirjavili preko isss-a za trmin polaganja 28.06.2021 u 17h te žele istom pristupiti da je neophodno […]