Udruženje za demokratski razvoj “ProActa” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Pravnim fakultetom u Sarajevu, 22.10.2018.g. otvorilo je četvrtu Akademiju za prevenciju maloljetničkog prijestupništva.

Akademija za prevenciju maloljetničkog prijestupništva organizuje se uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta i Kabineta premijera KS, a bit će organizirana  kroz  7 modula  iz sljedećih oblasti: sudstvo, psihologija, socijalna politika, sigurnost, mediji, zdravstvo, sport i nevladine organizacije.

Polaznici Akademije su studenti Univerziteta u Sarajevu, i to sa slijedećih fakulteta: Pravni fakultet, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet političkih nauka (socijalni rad i žurnalistika),  Filozofski fakultet (psihologija ) i Fakultet za sport i tjelesni odgoj.

Kroz predavanja i radionice univerzitetskih profesora i praktičara 40 studenata će imati priliku učestvovati u različitim modulima, a sve u cilju educiranja studenata o važnostima i načinima preveniranja maloljetničkog prijestupništva

Nakon stečenih znanja studenti će imati priliku biti nosioci kreativnih ideja u prevenciji ove oblasti, te proveste tematske radionice za srednjoškolce.