Izborni predmeti – Treća godina

Trenutno je 5 aktivnih

1. Gender i pravo
2. Nomotehnika
3. Kolektivno radno pravo
4. Pravna klinika iz međunarodnog javnog prava
5. Pravna klinika iz radnog prava
6. Međunarodno krivično pravo
7. Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava
8. Sudska medicina
9. Evropsko privatno pravo
10. Klinika iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava
11. Pravna klinika iz obligacionog prava
12. Osnove ekonomske analize prava
13. Pravo privrednog sistema EU
14. Pravni transplanti
15. Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva
16. Egzegeza klasičnih pravnih tekstova

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.