Katedra PHKP

Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo

Šef katedre – prof. dr. Mehmed Bećić | e-mail: m.becic@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre – viši asistent Tahir Herenda MA iur.| e-mail: t.herenda@pfsa.unsa.ba

Katedru za pravnu historiju i komparativno pravo utemeljio je prof. dr. Aleksandar Solovjev. Od osnivanja Fakulteta funkciju šefa Katedre obavljali su sljedeći nastavnici: prof. dr. Miloš Bajić, akademik prof. dr. Avdo Sućeska, prof. dr. Đorđo Samardžić, prof. dr. Vera Čučković, prof. dr. Raifa Festić, prof. dr. Mustafa Imamović, prof. dr. Fikret Karčić, prof. dr. Enes Durmišević i prof. dr. Zdravko Lučić. Danas funkciju šefa Katedre za pravnu historiju i komparativno pravo vrši prof. dr. Mehmed Bećić.

Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Pravna historija
  • Rimsko pravo
  • Komparativno pravo
  • Interdisciplinarne naučne oblasti

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.