Katedra DMJP

Katedra za državno i međunarodno javno pravo

Šef katedre: prof. dr. Jasminka Gradaščević- Sijerčić  | e-mail: j.gradascevic.sijercic@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre: asistentica Almina Selimbašić MA iur.| e-mail: a.selimbasic@pfsa.unsa.ba

Od osnivanja Pravnog fakulteta u Sarajevu funkciju šefa Katedre za državno i međunarodno javno pravo obavljali su sljedeći nastavnici: prof. dr. Vlado Jokanović, akademik prof. dr. Hamdija Čemerlić, prof. dr. Boško Perić, prof. dr. Mustafa Kamarić, prof. dr. Gašo Mijanović, prof. dr. Zvonimir Stenek, prof. dr. Muba Dizdarević Peleš, prof. dr. Fuad Muhić, prof. dr. Ibrahim Festić i prof. dr. Zdravko Grebo. Trenutno funkciju šefa Katedre za državno i međunarodno javno pravo vrši prof. dr. Jasminka Gradaščević- Sijerčić.

Katedra za državno i međunarodno javno pravo udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Evropsko javno pravo
  • Interdisciplinarne naučne oblasti
  • Međunarodno pravo
  • Radno i socijalno pravo
  • Pravo i društvo
  • Teorija prava i države
  • Upravno pravo i uprava
  • Ustavno pravo

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.