Katedra PEN

Katedra pravno-ekonomskih nauka

Šef katedre – doc. dr Amina Nikolajev | e-mail: a.nikolajev@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre – stručna saradnica Lejla Ramić MA iur. | e-mail: l.ramic@pfsa.unsa.ba

Na Katedri pravno – ekonomskih nauka Pravnog fakulteta u Sarajevu funkciju šefa katedre obavljali su sljedeći nastavnici: prof. dr. Dragomir Krndija, akademik prof. dr. Stjepan Lovrenović, prof. dr. Milivoje Erić, prof. dr. Ismet Dautbašić, prof. dr. Bajro Golić i prof. dr. Kanita Imamović – Čizmić. Trenutno funkciju šefa Katedre pravno – ekonomskih nauka vrši doc. dr Amina Nikolajev.

Katedra pravno – ekonomskih nauka udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Finansijsko pravo
  • Pravno – ekonomske nauke

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.