Katedra KP

Katedra krivičnog prava

Šef katedre – prof. dr. Borislav Petrović | e-mail: b.petrovic@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre – stručna saradnica Kanita Pruščanović MA iur. | e-mail: k.pruscanovic@pfsa.unsa.ba

Od osnivanja Pravnog fakulteta u Sarajevu funkciju šefa Katedre krivičnog prava obavljali su sljedeći nastavnici: prof. dr. Aleksandar Stajić, prof. dr. Mihajlo Ilić, prof. dr. Rajka Mlađenović, prof. dr. Milanka Vešović, prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić i prof. dr. Zvonimir Tomić. Trenutno funkciju šefa Katedre krivičnog prava vrši prof. dr. Borislav Petrović.

Katedra krivičnog prava udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Interdisciplinarne naučne oblasti
  • Krivično pravo
  • Krivično procesno pravo

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.