Katedra GP

Katedra građanskog prava

Šef katedre – prof. dr. Meliha Povlakić | e-mail: m.povlakic@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre – asistent Dino Kovačević Mr. iur. | e-mail: d.kovacevic@pfsa.unsa.ba

Funkciju šefa Katedre građanskog prava od osnivanja Pravnog fakulteta u Sarajevu obavljali su sljedeći nastavnici: akademik prof. dr. Vojislav Spaić, prof. dr. Stevan Jakšić, prof. dr. Bogdan Loza, prof. dr. Mihajlo Velimirović, akademik prof. dr. Slavica Krneta, prof. dr. Nerimana Traljić, prof. dr. Šefkija Čović, prof. dr. Edin Muminović i prof. dr. Abedin Bikić. Trenutno funkciju šefa Katedre građanskog prava vrši prof. dr. Meliha Povlakić.

Katedra građanskog prava udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Evropsko privatno pravo
  • Građansko pravo i građansko procesno pravo
  • Međunarodno privatno pravo
  • Porodično pravo
  • Prava intelektualnog vlasništva
  • Trgovačko pravo i pravo privrednih društava

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.