PIV/ Obavezna literatura za drugu semestralnu provjeru znanja

Napominju se studenti da za nastavni predmet Pravo industrijskog vlasništva, materija za drugu semestralnu provjeru znanja pored redovnog udžbenika – Pravo intelektualne svojine, Slobodan M. Marković i Dušan V. Popović, sa relevantim oblastima obuhvata i sljedeće članke: 1. Unitarni patent: jedinstvo i nesigurnost”, Nova pravna revija 1/2013 https://www.nova-pravna-revija.info/bhs/NPR/Journal/Article/67b5c3a9-5ead-46da-a633-4f8c9a1f1512 2. Patentna zaštita u EU- da li je ujedinjenje […]

PIV/ Predrok iz nastavnog predmeta Pravo industrijskog vlasništva

Obavještavaju se studenti, da će se 02.06.2020. s početkom u 16 h održati usmeni predrok putem aplikacije Zoom. Studenti, koji su zainteresovani za pristup predroku, dužni su da izvrše prijavu na email (demonstratoripr@gmailcom) do četvrtka, 28.05.2020. do 15 h. Prilikom prijave, studenti su obavezni naznačiti, da li pristupaju samo 2. provjeri znanja, ili integralnom završnom […]

PIV/ Live konsultacije

Pored redovnih termina za online konsultacije (putem e-maila), studentima se u mjesecu maju 2020. godine daje mogućnost live konsultacija iz nastavnih predmeta, koji pripadaju naučnoj oblasti Pravo intelektualnog vlasništva (Osnovi prava intelektualnog vlasništva, Pravo industrijskog vlasništva i EU pravo intelektualnog vlasništva) putem aplikacije “Zoom”. Live konsultacije će se održati 18.05. sa početkom u 14h.    Link […]