Rezultati ispita
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov Datum
1 Rezultati ispita iz Teorije prava i Filofozije prava Srijeda, 16. 04. 2014.
2 Kriminalistika - rezultati sem. provjere znanja Srijeda, 16. 04. 2014.
3 Rezultati ispita iz Penologije - 11.04.2014. Utorak, 15. 04. 2014.
4 Krivično pravo II - rezultati semestralnog testa Utorak, 15. 04. 2014.
5 Rezultati ispita iz Autorskog prava i prava industrijske svojine i Osnova prava int. vlasništva Utorak, 15. 04. 2014.
6 Rezultati ispita Sociologija prava - prva sem. provjera Ponedjeljak, 14. 04. 2014.
7 Rezuultati ispita Pravo osiguranja kredita - prva sem. provjera Ponedjeljak, 14. 04. 2014.
8 Sudska medicina - rezultati sem. testa Četvrtak, 10. 04. 2014.
9 Rezultati prve sem. provjere iz Ličnih prava Četvrtak, 10. 04. 2014.
10 Rezultati ispita iz Ekonomskih osnova države i prava - prva sem. provjera Srijeda, 09. 04. 2014.
11 Rezultati ispita iz KPP i KPPI Srijeda, 09. 04. 2014.
12 Rezultati ispita iz Strukture prava - prva sem. provjera Srijeda, 09. 04. 2014.
13 Rezultati iz KPP II - prva provjera znanja Utorak, 08. 04. 2014.
14 Rezultati testa iz Komparativno pravne historije Utorak, 08. 04. 2014.
15 Rezultati ispita iz Penologije - prva provjera znanja Utorak, 08. 04. 2014.
16 Rezultati ispita iz Engleskog jezika III i IV Ponedjeljak, 07. 04. 2014.
17 Rezultati ispita iz Filozofije prava Petak, 04. 04. 2014.
18 Rezultati ispita iz Teorije prava Petak, 04. 04. 2014.
19 Rezultati ispita iz Osnova prava intelektualnog vlasništva Ponedjeljak, 31. 03. 2014.
20 Rezultati ispita iz Autorskog prava i prava industrijskog vlasništva Ponedjeljak, 31. 03. 2014.
21 Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni odnosi - II ciklus studija Ponedjeljak, 03. 03. 2014.
 

Korisni linkovi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
www.fbihvlada.gov.ba

Univerzitet u Sarajevu
www.unsa.ba

Udruženje studenata Pravnog fakulteta
www.usp.ba

European Law Students' Association
www.elsa.org

DL-studij

Kontakt

Adresa:
Obala Kulina Bana 7, Sarajevo, BiH

Telefon Telefon: +387 (0)33 206-350 (centrala),
206-360 (sekretarijat),
206-355 (fax),
223-136 (studentska služba)
206-350, lokal 254 (postdiplomski studij)

E-mail: sekretarijat@pfsa.unsa.ba
studentska@pfsa.unsa.ba
postdiplomski@pfsa.unsa.ba