Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu Plan upisa studenata 20 21 Saglasnost MONKS-a Odluka Vlade KS Vodič za upis Online upis Izbor fakulteta Izvod iz konkursa za upis studenata I […]

Brojevi žiro računa

Ispis sa fakulteta ISSS za Pravni fakultet ISSS za Rektorat Univerziteta Izdavanje duplikata INDEXA Izdavanje diplome i duplikata diplome (predbolonjski studij i I ciklus studija ) uplata br I Izdavanje diplome i duplikata diplome (predbolonjski studij i I ciklus studija)  uplata br. II Naknada za ovjeru diplome 7 km Izdavanje nastavnog plana i programa SILABUS […]

Uputstvo studentima vezano za studentski status

Preuzimanje dokumenata/ javnih isprava Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti. Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 42/13) […]