DODATNI ISPITNI TERMIN U DRUGOM ISPITNOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI bolonjska pravila studiranja

DODATNI ISPITNI TERMIN U DRUGOM ISPITNOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI bolonjska pravila studiranja Godina studija Datum* I GODINA STUDIJA (SVI ISPITI) 08.10.2020. (četvrtak)   II GODINA STUDIJA (SVI ISPITI) 07.10.2020. (srijeda) III GODINA STUDIJA (SVI ISPITI)   06.10.2020. (utorak)   IV GODINA STUDIJA (SVI ISPITI) 05.10. 2020. (ponedjeljak)   SVE GODINE […]

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu Plan upisa studenata 20 21 Saglasnost MONKS-a Odluka Vlade KS Vodič za upis Online upis Izbor fakulteta Izvod iz konkursa za upis studenata I […]

Brojevi žiro računa

Ispis sa fakulteta ISSS za Pravni fakultet ISSS za Rektorat Univerziteta Izdavanje duplikata INDEXA Izdavanje diplome i duplikat diplome Izdavanje nastavnog plana i programa SILABUS Komisijski ispit Ostale potvrde, uspjeh na studiju, vrijeme na studiju, za međunarodne organizacije Potvrda za engleski jezik Priznavanje ispita fakulteti u BiH Priznavanje ispita sa inostranih fakulteta Uplata Redovni studenti […]

Uputstvo studentima vezano za studentski status

Preuzimanje dokumenata/ javnih isprava Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti. Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 42/13) […]