Drage kolegice i kolege,

1.Ispit iz Socijalnog  prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka  za studente u svim statusima  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak  7. 09. 2021. godine  usmenim online putem od 14:00  sati putem  Microsoft Team grupa Socijalno  pravo –  ispitne aktivnosti 2020-2021.

2.U drugom ispitnom terminu septembarskog  ispitnog roka, ispit iz Socijalnog prava  održati će se u utorak 21. 09. 2021.godine od 12:00 sati  usmenim online putem MT grupe Socijalno pravo-  ispitne aktivnosti 2020-2021. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo jedan ispit.

3.Link za prijavu u Microsoft Tems grupu- Socijalno pravo- ispitne aktivnosti 2020-2021.:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_rEVONCSup1L1EbbL4yoDU_fsNe4UQekIF-iR0hlVIs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=593d579f-ab98-4fef-beb0-3c2f0dd7d45c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

4.Studenti su dužni:

(1) uredno prijavili ispit iz Socijalnog  prava putem ISSS-a (bez prijave u ISSS-u ispitu se neće moći pristupiti), (2) osigurati funkcionalan računar (kamera/mikrofon/zvuk/) i  (3) pristup internetu u vrijeme ispita.

prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić

prof. dr Mehmed Hadžić