Poštovane kolegice i kolege,

1.Ispit iz Službeničkog prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u subotu  11.09.2021. godine  usmenim online putem od 11:00 sati preko Microsoft Team grupe Službeničko pravo  2020-2021.

Link za pristup MT Službeničko pravo  2020-2021 :https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37035faacfb84bb1b04a2de185782816%40thread.tacv2/conversations?groupId=48200e72-9ada-4bc9-b96b-0d29c65b0cc6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

2.U drugom ispitnom terminu septembarskog  ispitnog roka, ispit iz Službeničkog  prava održati će se u srijedu 29. 09. 2021.godine od 14:00 sati  usmenim online putem MT grupe Službeničko pravo  2020-2021. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo jedan ispit.

3.Studenti su dužni:(1) uredno prijavili ispit iz Službeničkog prava putem ISSS-a (bez prijave u ISSS-u ispitu se neće moći pristupiti), (2) osigurati funkcionalan računar (kamera/mikrofon/zvuk/) i  (3) pristup internetu u vrijeme ispita.

Prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić