Raspored grupa Međunarodno finansijsko pravo 18.11.19.

Prema evidenciji prisustva na nastavi sačinjen je raspored grupa za pristupanje I parcijalnom ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo koji će se održati u Sali III godine u ponedjeljak 18.11.2019. godine sa početkom u 11:00 sati i završetkom u 13:15 sati.

Studenti se trebaju pridržavati rasporeda (poželjno je doći par minuta prije početka ispita) i ponijeti index radi identifikacije i pristupanja ispitu. Studenti bez indexa neće moći pristupiti ispitu.

Doc. dr. Edina Sudžuka