Poštovane kolegice i kolege,

1.Ispit iz Radnog prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka za studente/ice bolonjskog sistema studiranja održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak  31.08.2021. godine  usmenim online putem od 11:00 sati preko Microsoft Team grupe Radno pravo –  ispitne aktivnosti 2020-2021.

1.2. U drugom ispitnom  terminu  septembarskog  ispitnog roka, ispit iz Radnog prava za studente/ice bolonjskog sistema studiranja  održati će se u utorak 21. 09. 2021.godine od 10:00 sati  usmenim online putem MT grupe Radno pravo-  ispitne aktivnosti 2020-2021. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo jedan ispit

2.Ispit iz Radnog prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka za studente/ice predbolonjskog sistema studiranja(stari program) održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak  08.2021. godine  usmenim online putem od 13:00 sati preko Microsoft Team grupe Radno pravo-  ispitne aktivnosti 2020-2021. Studenti_ice predbolonjskog sistema studija koji nemaju e-mail fakultetsku adresu obavezni su kontaktirati  odgovornu osobu  putem:  podrska@pfsa.unsa.ba

2.1. Ispit iz Radnog prava u drugom terminu septembarskog ispitnog roka za studente/ice  predbolonjskog sistema studiranja(stari program)  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak  21. 09. 2021. godine  usmenim online putem od 14:00 sati preko MT grupe Radno pravo-  ispitne aktivnosti 2020-2021. Studenti_ice predbolonjskog sistema studija koji nemaju e-mail fakultetsku adresu obavezni su kontaktirati  odgovornu osobu  putem:  podrska@pfsa.unsa.ba

3.Link za prijavu u Microsoft Tems grupu- Radno pravo- ispitne aktivnosti 2020-2021.:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedbfd12594c346819261f48e08aba2ad%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e5406f9-cdc8-443c-a82e-97c3d4ef5dcb&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

4.Studenti su dužni:

(1) uredno prijavili ispit iz Radnog  prava putem ISSS-a (bez prijave u ISSS-u ispitu se neće moći pristupiti), (2) osigurati funkcionalan računar (kamera/mikrofon/zvuk/) i  (3) pristup internetu u vrijeme ispita.

prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić

prof. dr Mehmed Hadžić