Poštovane kolegice i kolege,

ispitu iz predmeta Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva, zakazanom za ponedjeljak, 12. 07. 2021., u 17.00 sati pristupate klikom na jedan od linkova ispod, zavisno od toga da li polažete integralno ili parcijalno.

Pravo, religija i nasilje/parcijalni ispit/12. 07. 2021.

Parcijalni ispit se radi 60 minuta. Link će biti otvoren do 18.00 sati. Vodite računa o vremenu, jer nakon isteka roka neće biti moguće poslati odgovore.

Pravo, religija i nasilje/integralni ispit/12. 07. 2021.

Integralni ispit se radi 90 minuta. Link će biti otvoren do 18.30 sati. Vodite računa o vremenu, jer nakon isteka roka neće biti moguće poslati odgovore.

Prof. dr. Fikret Karčić

Doc. dr. Ehlimana Memišević