II ciklus studija

Smijer :pravno-ekonomski

Obavijest

Obaviještavaju ste studenti II ciklusa studija akademska 2020/21 godina da se formiranje grupe za praćenje on line nastave iz predmeta Pravo i politika konkurencije za redovne i redovno-samofinansirajuće studente  vrši prijavom na link 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68ed134100d64eaeb16aec27f9e3641f%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1674236-11e7-4b00-99b4-9f49be673ff7&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

 

S poštovanjem,

prof.dr Kanita Imamović Čizmić