Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava,

nastavne aktivnosti na obaveznom predmetu Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a.

Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (srijeda, 28.10.2020. godine) putem poveznice u nastavku prijavite u tim:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bbebf71f894412ca3b7ab8204600bf3%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6d4a8a6-f59a-4872-aa65-f80a604c699b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr Amila Ferhatović